ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


1. Τι είναι η εκτίμηση ακινήτων;Η εκτίμηση ακινήτων είναι μία υπηρεσία που συνήθως χρησιμοποιούν, τράπεζες, μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες για να εκτιμήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, έχοντας σαν στόχο την πώληση, δανειοδότηση ή και υποθήκη του.


Τις περισσότερες φορές οι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου τείνουν για συναισθηματικούς λόγους να υπερεκτιμούν αρχικά την αξία του ακινήτου τους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ενδιαφερόμενοι για το ακίνητο σας αγοραστές δεν είναι συναισθηματικά συνδεδεμένοι μαζί του όπως εσείς, αλλά αγοράζουν, συγκρίνοντάς το με άλλα διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο.
Η εκτίμηση είναι η τέχνη ή η επιστήμη αποτίμησης της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα και χαρακτηριστικά του αντικειμένου (ακινήτου ή της ακίνητης περιουσίας), σε συνδυασμό με όλους τους οικονομικούς συντελεστές της αγοράς καθώς και με εναλλακτικές μορφές επενδύσεων.


2. «Η εκτίμηση κοστίζει λίγο, αλλά η γνώση των τιμών αποδίδει στο άπειρο!»


Σε κάθε περίπτωση η ορθή εκτίμηση της τιμής πώλησης / ενοικίασης ενός ακινήτου είναι μία πάρα πολύ σημαντική ενέργεια για όποιον   σκέπτεται την πώληση ή ενοικίαση ενός ακίνητου. Η μεγάλη της σημασία έγκειται στο γεγονός ότι, αυτή ακριβώς η εκτίμηση, επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό, τόσο το χρόνο ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας της αγοραπωλησίας ή ενοικιάσης , όσο και το τελικό ποσό που θα οριστεί, προκειμένου να κλείσει η συμφωνία.
Η εκτίμηση ακινήτων είναι μία διαδικασία που χρειάζεται τεχνικές γνώσεις σε συνδυασμό με μακρόχρονη εμπειρία.


3. Ποιο είναι το αντικείμενο των εκτιμήσεων;


Αντικείμενο των εκτιμήσεων αποτελούν οι παρακάτω κατηγορίες ακινήτων, καθεμιά από τις οποίες αντιμετωπίζεται διαφορετικά.


   o    Εκτίμηση Οικoπέδων & Αγροτεμαχίων
   o    Εκτιμήσεις Κατοικιών, Μονοκατοικιών, Διαμερισμάτων, Εξοχικών
   o    Εκτιμήσεις Γραφείων
   o    Εκτιμήσεις Καταστημάτων & Εμπορικών χώρων
   o    Εκτιμήσεις Διατηρητέων Κτιρίων
   o    Εκτιμήσεις Εμπορικών Κέντρων
   o    Εκτιμήσεις Βιομηχανικών Ακινήτων
o    Εκτιμήσεις Τουριστικών Ακινήτων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου