Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

Κτηματογράφηση τριών νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Κοζάνης. Ακολουθούν οι νομοί Πέλλας και Τρικάλων.


Αρκαδία, Αργολίδα και Κοζάνη είναι οι πρώτοι τρεις νομοί της χώρας που θα αποκτήσουν πλήρες κτηματολόγιο. Η κτηματογράφηση του συνόλου των τριών νομών (όσα κομμάτια τους δεν είχαν κτηματογραφηθεί στο παρελθόν) ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 7 Οκτωβρίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν την περιουσία τους είτε ηλεκτρονικά είτε στα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης.

      Οπως ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες η εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ Α.Ε.), οι κάτοχοι κάποιας μορφής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στους τρεις νομούς έχουν τρεις μήνες στη διάθεσή τους για να καταθέσουν τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία τους (μέχρι τον Ιανουάριο για τους κατοίκους εξωτερικού).

-  Για τον νομό Κοζάνης, λειτουργούν γραφεία κτηματογράφησης στα Σιάτιστα, το Τσοτύλι, την Πτομελαΐδα, την Κοζάνη και τα Σέρβια.
-  Για τον νομό Αργολίδας, στο Ναύπλιο.
-  Για τον νομό Αρκαδίας στην Τρίπολη.
Τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλουν οι πολίτες στα γραφεία κτηματογράφησης (ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ktimatologio.gr) για να δηλώσουν το ακίνητό τους:

-  Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμα (π.χ. συμβόλαιο).
-  Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του.
-  Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
-  Στην περίπτωση χρησικτησίας, αν δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, ο πολίτης θα πρέπει να υποβάλει διάφορα έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρησικτησία (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων κ.λπ).
-  Η κατάθεση τοπογραφικού διαγράμματος (έστω και παλαιού) είναι υποχρεωτική εφόσον αναφέρεται στο συμβόλαιο, εφόσον ο ιδιοκτήτης επικαλείται χρησικτησία, έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή έχει συνταχθεί για άλλη χρήση (λ.χ. πώληση).
Για όσες περιοχές των τριών νομών έχουν ήδη κτηματογραφηθεί στο παρελθόν, η ΕΚΧΑ υπενθυμίζει ότι το 2015-2016 εκπνέει η προθεσμία μέσα στην οποία οι πολίτες μπορούν να διορθώσουν τυχόν σφάλματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους. Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι εγγραφές στο κτηματολόγιο γίνονται οριστικές και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων στο κτηματολόγιο, δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους. Επομένως καλό θα είναι οι πολίτες κάποια στιγμή να βεβαιωθούν για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν καταγραφεί.
Οι περιοχές που έχουν ήδη κτηματογραφηθεί: Στην Αρκαδία οι περιοχές Αστρους και Παράλιου Αστρους, Δολιανών και Ξεροπήγαδου, στην Αγρολίδα οι περιοχές Νέας Κίου και Κεφαλαρίου και στην Κοζάνη οι περιοχές Ολυμπιάδας, Περδίκκας, Αγίου Χριστοφόρου και Φιλώτα.
Σύμφωνα με την ΕΚΧΑ, οι επόμενες περιοχές στις οποίες θα ξεκινήσει η κτηματογράφηση είναι οι νομοί Πέλλας και Τρικάλων.http://polytexnikanea.gr


Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Σε πλήρη εξέλιξη η Κτηματογράφηση στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Καλαμπάκας


   Tο Κτηματολόγιο, είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων 150 χρόνων στη χώρα, καθώς θα ξέρει ο κάθε πολίτης αλλά και το δημόσιο τι του ανήκει.
     Η διαδικασία της σύνταξης του Κτηματολογίου (Κτηματογράφηση) είναι πλέον πραγματικότητα για την πόλη και τα χωριά του Δήμου μας. Ειδικά τοπογραφικά συνεργεία που έχουν αναλάβει τη μελέτη της κτηματογράφησης πραγματοποιούν μετρήσεις πεδίου για τη συλλογή της απαραίτητης γεωμετρικής πληροφορίας για λογαριασμό της Κτηματολόγιο Α.Ε.
Σε πρώτο στάδιο στα χωριά του Δήμου Καλαμπάκας γίνεται αποτύπωση των ορίων των ιδιοκτησιών, χωρίς να αποτυπώνονται κτίσματα-κτίρια με δορυφορικές μετρήσεις με τη χρήση του Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Θέσης (GPS).
Στην πόλη της Καλαμπάκας αποτυπώνονται επίσης τα όρια των ιδιοκτησιών, με περισσότερη λεπτομέρεια χωρίς πάλι να αποτυπώνονται κτίσματα-κτίρια με δορυφορικές μετρήσεις και χρήση GPS αλλά και με επίγειες τοπογραφικές μετρήσεις με χρήση Oλοκληρωμένου Γεωδαιτικού Σταθμού (Τotal Station).
Υπενθυμίζεται ότι εδώ και αρκετό καιρό η οικονομική επιτροπή του Δήμου Καλαμπάκας έχει μισθώσει το χώρο όπου στεγάζονταν η ΔΟΥ Καλαμπάκας στην πλατεία Δημουλά για την φιλοξενία του τοπικού γραφείου κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου.
Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της Κτηματολόγιο Α.Ε. το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας σύμφωνα με το Νόμο 2308/1995 για την περιοχή της Καλαμπάκας και ο εντοπισμός των ακινήτων. Η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας αφορά όλα τα ακίνητα, είτε αυτά είναι οικόπεδα (εντός σχεδίου) είτε αγροτεμάχια (εκτός σχεδίου).
                       Για τη διευκόλυνση των πολιτών και την αποφυγή εκ των υστέρων ενστάσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις και αιτήσεων διόρθωσης κρίνονται απαραίτητα:

Α) Η πραγματοποίηση πρόσφατου τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).

Β)  Η ύπαρξη τίτλων ιδιοκτησίας που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια).