Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

3.

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία από το Κτηματολόγιο: «Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης»


Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Από την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ Α.Ε.) διευρύνει τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες προς τους πολίτες, παρέχοντας τη δυνατότητα εκτύπωσης του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης (του Ν. 2308/1995) για το Εθνικό Κτηματολόγιο.

          Πρόκειται για το αποδεικτικό το οποίο εκδίδεται μετά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας και την πληρωμή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

    Σκοπός της νέας αυτής υπηρεσίας είναι η διευκόλυνση των συναλλασσομένων προκειμένου να αποφύγουν την μετάβαση τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης και να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής της δήλωσης τους με την εκτύπωση του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης από τον Η/Υ τους.

          Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσα από την εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙO – Κτηματογράφηση - Εκτύπωση Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης» στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ www.ktimatologio.gr με την καταχώρηση των κωδικών ασφαλείας του taxisnet.​ 


Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Η σημασία του εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος
Αρχή φόρμας

Το τοπογραφικό διάγραμμα δεν είναι τίποτα άλλο από μια τοπογραφική μελέτη. Εξάρτηση σε μια τοπογραφική μελέτη εννοείται η με μοναδικό τρόπο απεικόνιση ενός αντικειμένου: γηπέδου, κτίσματος ή οικοπέδου στο Κρατικό Δίκτυο Αναφοράς, δηλαδή η μοναδική απεικόνιση ενός αντικειμένου πάνω στο γήινο φλοιό μέσω ενός καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων (Χ και Ψ) ή ενός γεωγραφικού συστήματος συντεταγμένων (φ και λ). Το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) είναι το σύστημα συντεταγμένων του Εθνικού Κτηματολογίου. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί τη χωρική υπόσταση αυτής της διαδικασίας.
          Η διαδικασία σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές και κανόνες, απαιτεί υψηλές ακρίβειες, ελέγχους και συσχετίσεις και προυποθέτει υψηλού επιπέδου σύνθετες γνώσεις σε πολλούς τομείς της επιστήμης και τεχνικής. Το αποτέλεσμα, τα συμπεράσματα, τα στοιχεία της μελέτης , έχουν άμεση σχέση με ζητήματα πραστασίας της ιδιοκτησίας, εφαρμογής των πολεοδομικών και οικοδομικών διατάξεων, των δημοσίων εσόδων και των επενδυτικών και αναπτυξιακών διαδικασιών. Η σημασία ενός αξιόπιστου τοπογραφικού διαγράμματος γίνεται όλο και πιο πολύ αντιληπτή από τους υπόλοιπους επαγγελματίες και το κράτος. Όπως μια οποιαδήποτε άλλη μελέτη μηχανικού έτσι και σε αυτή πρέπει να διασφαλίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, ώστε να είναι ένα εργαλείο διασφάλισης της ακίνητης περιουσίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου από δυσάρεστες καταστάσεις.
          Μετά την ψήφιση του Ν.4178/2013 και τη θεσμοθέτηση στην κείμενη νομοθεσία ότι «Όπου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος προβλέπεται  η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος και εφεξής νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα, όπως ορίζεται στο εδάφιο ΄γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3», δηλαδή εξαρτημένου τοπογραφικού από το ΕΓΣΑ ’87, διασφαλίστηκε κατά ένα μέρος η αξιοπιστία του τοπογραφικού διαγράμματος.
          Όσων αφορά τις δικαιοπραξίες το αξιόπιστο τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί στα χέρια του συμβολαιογράφου το βασικό προαπαιτούμενο για την επιτυχή διεκπεραίωση της εργασίας του. Η ποιότητα και η αξιοπιστία του τοπογραφικού διαγράμματος διευκολύνει το συμβολαιογράφο και συμβάλλει στην ασφάλεια των συναλλαγών, ενώ η  ποιότητα και η αξιοπιστία του τίτλου κτήσεως (συνήθως συμβολαίου) και η ορθή ερμηνεία του οδηγεί στην εκπόνηση αξιόπιστου τοπογραφικού διαγράμματος.
          Στις αρχές του 2016, εκδόθηκε η απόφαση 267/2016 του Συμβουλίου Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών πλέον έχουν μόνο οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνείων.


Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Αναβαθμίζεται τεχνολογικά το Kτηματολόγιο


          Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα αναμένεται να υλοποιήσει η εταιρία του Κτηματολογίου (ΕΚΧΑ) προκειμένου να απλοποιήσει τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες.
  
              Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από επαγγελματίες (συμβολαιογράφους, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές) από τα γραφεία τους προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, χωρίς μετάβαση σε αυτά, την εξ αποστάσεως έρευνα με ηλεκτρονικό τρόπο στα κτηματολογικά βιβλία και την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων για έκδοση πιστοποιητικών.
         Επιπλέον, στο ΕΣΠΑ έχει ενταχθεί ως έργο και η ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων από τους συμβολαιογράφους από τα γραφεία τους προς τα Κτηματολογικά Γραφεία, ενώ από τον περασμένο Δεκέμβριο έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διαβίβαση στη βάση δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. των συμβολαίων που συντάσσονται και μεταγράφονται σε Υποθηκοφυλακεία της Χώρας για περιοχές που έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση.

            Παράλληλα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τους υδρογονάνθρακες συμπεριλήφθηκε ρύθμιση για την ηλεκτρονική υποβολή στη βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. των τοπογραφικών διαγραμμάτων που συντάσσουν οι μηχανικοί για ακίνητα σε όλη τη χώρα.

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

ΣΕΠΑΚ: Ανάπτυξη στην αγορά ακινήτων μόνο με αλλαγή φόρων και αντικειμενικών αξιών


Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και των αντικειμενικών αξιών ως μη πραγματικές και διατήρηση του φόρου μεταβίβασης 3% στα ακίνητα προτείνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ), προκειμένου να «απελευθερωθεί» η αγορά ακινήτων και να αρχίσει να δημιουργεί πρόσθετα δημόσια έσοδα άνω των 2,65 δισ. ευρώ που αποδίδει σήμερα ο ΕΝΦΙΑ.
          Οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων έφεραν μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση στις μεταβιβάσεις των ακινήτων και απάλλαξαν τον πολίτη από την προσωπική κρίση ή κακόβουλη παρέμβαση του εφόρου, όπως επισημαίνει ο ΣΕΠΑΚ σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ωστόσο πως κατέληξαν σήμερα να δημιουργούν αδικίες και αρνητικές διαθέσεις.
            Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, παλαιότερα επιβαλλόταν μόνο ο φόρος μεταβίβασης 9-11% στα ακίνητα και στον αγοραστή και μαζί με τα συμβολαιογραφικά και άλλα δικηγορικά έξοδα, η συνολική επιβάρυνση έφτανε το 13%-14% της χαμηλής αξίας που συνήθως αναγράφονταν στα συμβόλαια.
        Με τόσο υψηλούς συντελεστές τότε, προέκυπτε ως φυσικό επακόλουθο ο αγοραστής να μην αναγράφει τις πραγματικές τιμές αγοράς, διαμορφώνοντας έτσι μία στρεβλή πραγματικότητα των τιμών.
                 Μάλιστα, όπως τονίζει, «το πρόβλημα μεγεθύνθηκε με την έναρξη επιβολής φόρου κατοχής ακινήτου, όπου αυτές οι ουσιαστικά εικονικές αντικειμενικές αξίες, επηρεάζουν αυτό τον φόρο και επιβαρύνουν σήμερα υπερβολικά ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες με μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία των 300.000 ευρώ, που είναι και οι πιθανότεροι επενδυτές στην ελληνική οικονομία. Από την ημέρα όμως που η πολιτεία αντί να περιορίσει αποφασιστικά τα δημόσια έξοδα και τις σπατάλες, χρησιμοποίησε τα ακίνητα ως βασική πηγή χρηματοδότησής τους και διόγκωσε αυτό τον φόρο, «φρέναρε» απότομα όλες τις αγοροπωλησίες ακινήτων και «γκρέμισε» τη βιομηχανία των κατασκευών.
             Έναν επαγγελματικό κλάδο από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, που προσέφερε στο κράτος περίπου 10-12 δισ./έτος και δημιουργούσε 590 χιλ. θέσεις εργασίας, αντί περίπου 4 δισ./έτος και 280 χιλ. θέσεις που προσφέρει σήμερα».
          Για να διακοπεί αυτή η στασιμότητα στην αγορά ακινήτων που οδήγησε τεράστια κεφάλαια στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον ΣΕΠΑΚ, η πολιτεία πρέπει να αλλάξει τη σημερινή στρατηγική της και τις επιφανειακές επιλογές της διατηρώντας το 3% στο φόρο μεταβίβασης ακινήτου που ισχύει σήμερα.Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Καλαμπάκα


Περαιτέρω μείωση στην τιμή του φυσικού αερίου, θα υπάρξει και το 2017 όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου των στελεχών της ΕΠΑ Θεσσαλίας. Οι εκπρόσωποι της ΕΠΑ υπογράμμισαν ακόμη ότι από τον Ιούλιο μέχρι και το τέλος του τρέχοντος έτους θα είναι δωρεάν τα τέλη σύνδεσης για τις νέες συμβάσεις σύνδεσης και παροχής με το δίκτυο φυσικού αερίου. Στη Θεσσαλία το 53% των πολιτών χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, ενώ στα σχέδια της ΕΠΑ εντάσσεται η πραγματοποίηση επενδύσεων 23 εκ. ευρώ περίπου, την επόμενη 5ετία για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως Ελασσόνα, Τύρναβος, Αμπελώνας, Φαλάνης, Αγιά, Βελεστίνο, Ν. Αγχίαλος, Καλαμπάκα, Σοφάδες, Παλαμάς και Μουζάκι.

          Όπως επεσήμαναν στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑ Θεσσαλίας Κλεάνθης Σιαμπάκος, ο Γενικός Διευθυντής Federico Regola και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λεωνίδας Μπακούρας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διακύμανση των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών, καθώς σύμφωνα με τον ν. 4389/2016 μειώνεται από 01/01/2017 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για οικιακή χρήση θα προκύψει όφελος προς τον καταναλωτή σε 5,5 λεπτά ανά κυβικό. Ηδη το 2016 σε σχέση με πέρσι το φυσικό αέριο ήταν φθηνότερο κατά 19% για την οικιακή κατανάλωση και κατά 35% για τη βιομηχανική.

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 
          Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της για το έτος 2016 έχει σχεδιάσει και υλοποιεί την κατασκευή δικτύου-σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου ακόμα περισσότερων νοικοκυριών, επιχειρήσεων και βιοτεχνιών-βιομηχανιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε περιοχές που έχει ήδη αναπτύξει δίκτυο, αλλά και σε νέες, στους Δήμους Αλμυρού και Φαρσάλων. Συγκεκριμένα, προβλέπονται επενδύσεις συνολικού ύψους 5,48 εκατ. € με την κατασκευή 20 km δικτύου χαμηλής πίεσης και 2,9km δικτύου μέσης πίεσης. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή νέων σημείων παροχής και παροχετευτικών αγωγών, για περισσότερες από 4.000 νέες συνδέσεις στο Δίκτυο Διανομής της εταιρίας.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ανακοίνωσε την παροχή «ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» στις νέες συμβάσεις σύνδεσης και παροχής με το δίκτυο φυσικού αερίου, που θα καταρτιστούν από 01/07/2016 έως και 31/12/2016, για Αυτόνομη Θέρμανση (σε υπάρχουσα παροχετευτική στήλη ή συστοιχία μετρητών-κατασκευασμένη έως 31/12/2015) – Κεντρική Θέρμανση – Βιοτεχνική & Επαγγελματική Χρήση. Η προσφορά αφορά τη δωρεάν κατασκευή του σημείου παροχής που αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(τοποθέτηση έως και το μετρητή φυσικού αερίου). Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης αποκτά σημαντικό όφελος, καθώς δεν επιβαρύνεται με το ποσό των τελών σύνδεσης, αλλά μόνο με το κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.Παράλληλα με την προσφορά για τα τέλη σύνδεσης και με σκοπό τη διευκόλυνση αποπληρωμής του συνολικού κόστους αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης, η ΕΠΑ ανακοίνωσε την έναρξη χρηματοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα για τη μετατροπή της εσωτερικής εγκατάστασης του υποψήφιου πελάτη και τη σύνδεσή της στο δίκτυο φυσικού αερίου.
          Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου, για την κάλυψη του 70% του πληθυσμού στις περιοχές της Άδειας Διανομής, προβλέπεται για την περίοδο 2017-2021 η κατασκευή νέων δικτύων φυσικού αερίου συνολικού μήκους πάνω από 181km ύψους 22,9εκατ. €, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως σε Ελασσόνα, Τύρναβο, Αμπελώνα, Φαλάνη, Αγιά, Βελεστίνο, Ν.Αγχίαλο, Καλαμπάκα, Σοφάδες, Παλαμά και Μουζάκι.Για την υλοποίηση όμως των σχετικών επενδύσεων, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον και η διασφάλιση της απόδοσης των επενδύσεων σε δίκτυα και συνδέσεις μέσω ενός εύλογου και αποδοτικού μεσοσταθμικούκόστους κεφαλαίου. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη διαμόρφωση τιμολογίων για την υπηρεσία Διανομής, που θα είναι ικανοποιητικά για τους μετόχους και θα διασφαλίζουν εξοικονόμηση στους καταναλωτές.Η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου θα εξαρτηθεί από τους ανωτέρω παράγοντες και θα καθοριστεί στο τέλος του τρέχοντος έτους.

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

          Το χαμηλό κόστος φαίνεται ότι είναι το ισχυρότερο κίνητρο για τους καταναλωτές, όπως προκύπτει και από έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΠΑ Θεσσαλίας στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Το 90% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συνδέθηκαν με το δίκτυο φυσικού αερίου για οικονομικούς λόγους, ενώ μετά τη σύνδεσή τους είδαν άμεσο οικονομικό όφελος σε ποσοστό 87%.Ο δείκτης ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλός, σε ποσοστό 92%, ενώ οι υφιστάμενοι πελάτες σε ποσοστό 93% θα συνιστούσαν τη χρήση φυσικού αερίου και σε άλλους.Οι πολίτες της Θεσσαλίας δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο φυσικό αέριο και το θεωρούν ασφαλές καύσιμο σε ποσοστό 94% ενώ πραγματοποιούν ετήσια συντήρηση σε ποσοστό 85%.Το αίσθημα ασφάλειας που αποτυπώνεται στην έρευνα, επεσήμαναν τα στελέχη της επιχείρησης, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΕΠΑ Θεσσαλίας, ενισχύεται από το γεγονός ότι η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην ενίσχυση της ασφάλειας στο δίκτυο διανομής και στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τη βελτίωση του επιπέδου επίβλεψης των έργων, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών.
           Τέλος κατά το 2015, πραγματοποιήθηκαν 4 ασκήσεις ετοιμότητας, για περιπτώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος διανομής φυσικού αερίου με τη συμβολή των αρμόδιων Αρχών. Σκοπός των ασκήσεων είναι ο έλεγχος της ανταπόκρισης των δομών της εταιρίας ώστε να αυξηθεί η ετοιμότητα και αποτελεσματικότητά της. Αντίστοιχες ασκήσεις προγραμματίζονται και υλοποιούνται και κατά το έτος 2016.


Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

Εσπερίδα στην πόλη της Καβάλας για το αξιόπιστο Τοπογραφικό Διάγραμμα στις δικαιοπραξίες


     Μια πολύ ενδιαφέρουσα εσπερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Ιουλίου στην πόλη της Καβάλας με θέμα το εξαρτημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα και τη σημασία του στις δικαιοπραξίες.


Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:


17.00 - 17.30 Προσέλευση 

17.30 - 18.00 Χαιρετισμοί
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας
Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.
Πρόεδρος Τ.Ε.Ε. Α.Μ.
Εκπρόσωπος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης
Εκπρόσωπος Υποθηκοφυλάκων
Δήμος Καβάλας Υπηρεσία Δόμησης ή Αντιδήμαρχος

18.00 - 18.20 Η σημασία του αξιόπιστου τοπογραφικού διαγράμματος
Εισηγητής : Αποστολίδης Μ., Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

18.20 - 18.40 Πρότυπο Τοπογραφικό διάγραμμα για δικαιοπραξίες 
Εισηγητής: Ασλανίδης Ν., Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

18.40 - 19.00 Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε.: 
Αναγκαιότητα εντοπισμού ακινήτων κατά τη σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου
Εισηγητές: Λιόντα Φ., Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, Υποδιευθύντρια Δ/νσης Έργων Δημαλέξη Ε., Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

19.00 - 19.20 Η σημασία του εξαρτημένου φωτογραμμετρικού διαγράμματος
Εισηγητής: Γιαννίρης Γ., Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

19.20 - 20.00 Ερωτήσεις - Ανοικτή συζήτηση

Εξοικονόμηση κατ' οίκον: Τι αναμένεται να προσφέρει το νέο πρόγραμμα  Στις 40.000 οι δικαιούχοι του νέου προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων. Τα βασικά χαρακτηριστικά, τα γεωγραφικά και εισοδηματικά κριτήρια και η συμμετοχή των τραπεζών. Αυξάνεται το «ταβάνι» στα έργα. Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες.


         
   Σε 40.000 ιδιοκτήτες κατοικιών που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά, θα απευθύνεται το νέο «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», τον σχεδιασμό του οποίου επεξεργάζεται το επιτελείο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη.

     Στα κύρια χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος, όπως τα περιέγραψε ο διευθυντής του γραφείου του υπουργού Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, περιλαμβάνεται η καθιέρωση χωρικών και εισοδηματικών (οικογενειακών) κριτηρίων για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα, ενώ όλα τα παραπάνω θα είναιεξατομικευμένα, δηλαδή το πρόγραμμα δεν θα έχει τη λογική των μέσων όρων.Άλλη βασική διαφοροποίηση από το πρόγραμμα, όπως εφαρμοζόταν μέχρι τώρα, είναι η υποβάθμιση του ρόλου των τραπεζών, με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης να αναλαμβάνει κομβικό ρόλο, αντί των τραπεζών. Οι τράπεζες θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να είναι αυτές που το οργανώνουν, υποστήριξε ο κ. Παπασταμόπουλος, τονίζοντας ότι και με το νέο σχεδιασμό οι τράπεζες έχουν περιθώρια να αποκομίσουν κέρδη, ενώ όπως είπε, καιρός είναι να δείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο.

          Οι τοποθετήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο του ενεργειακού συνεδρίου που διοργανώθηκε στην Αθήνα, με αφορμή την επίσκεψη του Γερμανού αντικαγκελάριου Sigmar Gabriel, στη διάρκεια του οποίου στελέχη του δημόσιου τομέα από την Ελλάδα και τη Γερμανία παρουσίασαν σχέδια, προοπτικές και εμπειρίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, ιδίως όσων κατασκευάστηκαν πριν από την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα τόσο της Ελλάδας όσο και της Γερμανίας. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Παπασταμόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, το μέγεθος του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» επηρεάζεται άμεσα από την αρνητική οικονομική συγκυρία και τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους.

Τα κριτήρια, οι επιλέξιμες δαπάνες

        Ειδικότερα, το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα θα καθορίζει το ύψος του βασικού ποσοστού επιχορήγησης που θα είναι κλιμακούμενο, το ύψος της επιχορήγησης θα προσδιορίζεται επιπλέον και με βάση τα προστατευόμενα μέλη.Η σχεδιαζόμενη περιφερειακή κατανομή θα διαμορφώνεται με κριτήρια πλήθους των κατοικούμενων κατοικιών, τη μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατοικιών και το κατά κεφαλήν εισόδημα.Επίσης, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός αυξάνεται σε 25.000 ευρώ από 15.000 ευρώ ενώ θα γίνει επικαιροποίηση του καταλόγου και της τιμολόγησης προϊόντων και θα επιδιωχθεί η μείωση δικαιολογητικών, όπως και η κατάργηση της τιμής ζώνης ως κριτηρίου.Ακόμη, θα τεθεί αυστηρότερος ενεργειακός στόχος. Το χρηματοδοτικό σχήμα του νέου προγράμματος προβλέπει Άμεση Ενίσχυση ύψους 292 εκατομμυρίων, ενώ περίπου 130 εκατομμύρια θα αποτελούν τον τραπεζικό δανεισμό.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα αφορούν:

θερμομόνωση, 
συστήματα σκίασης 
κουφώματα 
υαλοπίνακες κεντρικό σύστημα θέρμανσης
ατομικά συστήματα θέρμανσης
         αντλίες θερμότητας
         συστήματα αυτοματισμών
         φωτοβολταικά συστήματα (για αυτοκατανάλωση)
         ηλιοθερμικά συστήματα


     Σε ό,τι αφορά στο ισχύον πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», σημειώνεται ότι σε συνεργασία του υπουργείου Οικονομικών με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δόθηκε λύση στο πρόβλημα 8.000-10.000 δικαιούχων που είχαν ενταχθεί σε αυτό αλλά δεν είχε καταστεί δυνατόν να ενεργοποιηθεί. Σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών Αλέξη Χαρίτση, η συνολική δαπάνη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέσω του νέου «Εξοικονομώ» υπολογίζεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ.

        Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο, στην τελική της φάση είναι η επεξεργασία πρότασης νόμου για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, μέσω των οποίων θα κινητοποιηθούν συλλογικότητες πολιτών για τη δραστηριοποίησή τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Το κείμενο της πρότασης αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στον Ιούλιο, σύμφωνα με τον διευθυντή του γραφείου του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

2.

Στον «αέρα» περιουσίες Τρικαλινών «θύματα» απάτης εταιρείας Κτηματολογίου
Πανικός στα Τρίκαλα με δεκάδες ιδιοκτήτες να έχουν εμπιστευτεί ιδιωτική εταιρεία για την υποβολή των δηλώσεων κτηματολογίου και οι περιουσίες τους να είναι στον «αέρα»…

  Όπως αποκαλύπτει το trikalanews.gr η εταιρεία άνοιξε γραφείο και στα Τρίκαλα και αφού λάμβανε την αμοιβή για παροχή υπηρεσιών, αποδείχθηκε ότι δεν είχε καταβάλει τα ποσά για τα αντίστοιχα παράβολα, με αποτέλεσμα οι πελάτες της, ουσιαστικά παρόλο που πλήρωσαν, να μην έχουν υποβάλει τις αιτήσεις τους στο Κτηματολόγιο.

         Καθημερινά πληθαίνουν οι καταγγελίες στην Διεύθυνση του αρμοδίου γραφείου Κτηματογράφησης του Νομού Τρικάλων αλλά και στο trikalanews.gr από «θύματα» της εταιρείας που την είχαν εμπιστευτεί και είναι άγνωστο τι θα γίνει με τις περιουσίες των «θυμάτων» που νόμιζαν ότι είχαν τακτοποιήσει την υπόθεση με το Κτηματολόγιο…

       Το ύψος της παρακράτησης των χρημάτων για τα παράβολα είναι άγνωστο καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός των «θυμάτων» της εταιρείας καθώς και ο αριθμός των ακινήτων αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Ενεργειακοί επιθεωρητές: τέλος οι εξετάσεις – όλο το νέο σχέδιο νόμουΔημοσιεύθηκαν οι νέες ρυθμίσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, μέσα στο σχέδιο νόμου "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της οδηγίας 3013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις".
          Στις νέες ρυθμίσεις επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι πληροφορίες  για την κατάργηση των εξετάσεων. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η πληροφορία για την ένταξη των έως σήμερα επιτυχόντων μόνιμων ενεργειακών επιθεωρητών στη μέγιστη (Γ') τάξη ενεργειακών επιθεωρητών.

Οι 3 τάξεις είναι οι εξής:
 Α' ΤΆΞΗ: Διπλ/χοι μηχανικοί από την κτήση του διπλώματος + πτυχιούχοι 1 χρόνο μετά την κτήση του πτυχίου τους έχουν δικαίωμα για επιθεωρήσεις σε κτίρια μέχρι 250m2.

Β' ΤΑΞΗ: εντάσσονται οι Α' τάξης με αποδεδειγμένη εμπειρία (30 επιθεωρήσεις Α Τάξης). Οι Β' τάξης έχουν το δικαίωμα επιθεωρήσεων σε κτίρια μέχρι 1000m2.

Γ' ΤΑΞΗ: εντάσσονται οι Β' τάξης με αποδεδειγμένη εμπειρία (10 επιθεωρήσεις Β' Τάξης). Οι Γ' τάξης έχουν το δικαίωμα επιθεωρήσεων σε κτίρια χωρίς όριο επιφανείας. *Όσοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις εντάσσονται αυτόματα στην Γ' κατηγορία.