Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018


Oι Αντιρρήσεις στους Δασικούς Χάρτες για την Καλαμπάκα.


Η αντίρρηση αφορά τον χαρακτήρα της έκτασης. Υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για τη φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο Δασικό Χάρτη και το χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις αντιρρήσεων:

1.   Οι αντιρρήσεις  που υποβάλλονται ατελώς, για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή ή αγροτεμάχια αναδασμού,  τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στο Δασικό Χάρτη.
2.   Οι αντιρρήσεις  που υποβάλλονται με τέλος, για παράδειγμα αγροτεμάχια τα οποία φαίνονται ως ΔΑ, ΔΔ ή ΑΔ στο Δασικό Χάρτη.

Στις αντιρρήσεις, οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, αναγράφονται υποχρεωτικά οι γεωγραφικές συντεταμένες των κορυφών του πολυγώνου (ΕΓΣΑ87) που περικλείει την αμφισβητούμενη έκταση, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.
 Όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση μη άσκησης αντιρρήσεων, ο χαρακτήρας μιας έκτασης είναι οριστικός και ο χάρτης κυρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του αποδιδόμενου χαρακτήρα με καμία άλλη ρύθμιση και τροπολογία.

Γιατί κάποιος να κάνει αντίρρηση στους Δασικούς Χάρτες.

1.  Για να διασφαλίσει τις αγροτικές επιδοτήσεις

Η υποβολή αντίρρησης εξαιρεί την αγροτική έκταση από τη μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη. Σε διαφορετική περίπτωση το αγροτεμάχιο χαρακτηρίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μη επιλέξιμη έκταση και δεν θα μπορεί να δηλωθεί στις δηλώσεις καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) με αποτέλεσμα την απώλεια επιδοτήσεων από την Ευρωπαική Ένωση.

2.  Για να μπορεί να μεταβιβάσει το αγροτεμάχιο του (γονική παροχή, αγοροπωλησία κτλ.)

Μετά την κύρωση του Δασικού Χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων στις δασικές εν γένει εκτάσεις είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό του οικείου κτηματολογικού γραφείου ή της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, αν η περιοχή δεν έχει κτηματογραφηθεί, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο έχει χαρακτηριστεί δασικό δεν θα μπορεί να προχωρήσει η μεταβίβαση.


Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018


Ανάρτηση Δασικών Χαρτών σε όλο το Νομό Τρικάλων -Υποβολή αντιρρήσεωνΑπό την Διεύθυνση Δασών Τρικάλων, ανακοινώνεται ότι με την ταυτάριθμη απόφασή (ΑΔΑ:6ΠΦΘΟΡ10-1ΜΕ), αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ο Δασικός Χάρτης του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως ισχύει.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση, μέσω της ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών.
Ημερομηνία έναρξης των αντιρρήσεων είναι η 6η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή και λήξης η 18η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη.
Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά τη αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη, εκτάσεων.
Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν:
- φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,
- το Ελληνικό Δημόσιο
- οι οικείοι Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού,
εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του έννομου συμφέροντός τους, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα, στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.
Ειδικά, κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει:
- κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Ο.Τ.Α.
- Περιβαλλοντική Οργάνωση
- άλλα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Για το παραδεκτό των αντιρρήσεων απαιτείται η καταβολή ειδικού τέλους, το οποίο είναι ανάλογο του εμβαδού της έκτασης.

Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018


Αποτελέσματα Κτηματολογίου: Ανάρτηση για το Ν.Τρικάλων, ακολουθούν οι ενστάσεις.Ξεκινάει η Ανάρτηση των Προσωρινών Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων για τις για τις προκαποδιστριακές κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Αγναντιάς, Αηδόνος, Αμαράντου, Αμπελοχωρίου, Ανθούσης, Αύρας, Βασιλικής, Βλαχάβας, Γερακαρίου, Γλυκομηλέας, Διάβας, Θεόπετρας, Κακοπλευρίου, Καλαμπάκας, Καλλιθέας (Καλυβίων), Καλλιρόης, Καλογριανής, Καλομοίρας, Καστανέας, Καστρακίου, Καταφύτου, Κλεινού, Κονισκού, Κορυδαλλού, Κρανέας, Κρύας Βρύσης, Λογγά, Μαλακασίου, Ματονερίου, Μαυρελίου, Μεγάλης Κερασέας, Οξύνειας, Ορθοβουνίου, Παλαιοχωρίου, Παναγιάς, Περιστέρας, Πεύκης, Πολυθέας, Σαρακήνας, Στεφανίου, Τρύγονος, Φλαμπουρεσίου, Φωτεινού (Τσιούκας), Χαλικίου, Χασίωνν, Χρυσομηλέας, του Καλλικρατικού Δήμου Kαλαμπάκας, Αγρελιάς, Αρδανίου, Βαλτινού, Γενεσίου, Γοργογυρίου, Δενδροχωρίου, Διαλεκτού, Διποτάμου, Ελληνοκάστρου, Ζηλευτής, Κάτω Ελάτης, Κεφαλόβρυσου, Κουμαριάς, Κρηνίτσης, Λιόπρασου, Λόγγου, Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, Μεγαλοχωρίου, Μεγάρχης, Ξυλοπαροίκου, Παλαιόπυργου, Πλατάνου, Πρίνου, Προδρόμου, Ράξας, Ριζώματος, Σπαθάδων, Φωτάδας, Χρυσαυγής, του Καλλικρατικού Δήμου Τρικκαίων, Αγίου Βησσαρίωνος, Αγίου Νικολάου, Αγίου Προκοπίου, Αθαμανίας, Αρματολικού, Βαθυρρεύματος, Βαλκάνου, Βροντερού, Γαρδικίου, Γόμφων, Δέσης, Δροσερού, Δροσοχωρίου, Ελάτης, Ελευθεροχωρίου, Καλογήρων, Κορυφής, Κοτρωνίου, Λιβαδοχωρίου, Λυγαριάς, Μεσοχώρας, Μοσχοφύτου, Μουριάς, Μυροφύλλου, Νέας Πεύκης, Νεράϊδας, Νεραϊδοχωρίου (Χατζηπετρίου), Παλαιοκαρυάς, Παλαιομονάστηρου, Παραμέρου, Παραποτάμου, Παχτουρίου, Περτουλίου, Πετροχωρίου, Πηγής, Πιαλείας, Πολυνερίου, Πύλης, Πύρρας, Ροποτού, Στουρναραίϊκων, Φήκης (Ψυχής), Φιλύρας, του Καλλικρατικού Δήμου Πύλης και Αχλαδοχωρίου, Γεωργανάδων, Γριζάνου, Διάσσελου, Ζάρκου, Κεραμιδίου, Κλοκωτού, Κρήνης, Νομής, Οιχαλίας, Παναγίτσας, Πετροπόρου, Πετρωτού, Πηνειάδος, Ταξιαρχών (Κριτσινίου), Φανερωμένης και Φαρκαδόνος του Καλλικρατικού Δήμου Φαρκαδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Με την Ανάρτηση δημοσιοποιούνται τα ακόλουθα:
Ο Κτηματολογικός Πίνακας, που περιλαμβάνει την περιγραφή των ακινήτων και τη νομική πληροφορία που αφορά σε αυτά και
Tο Κτηματολογικό Διάγραμμα, στο οποίο απεικονίζονται τα όρια των γεωτεμαχίων
Το περιεχόμενο των προαναφερθέντων είναι αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δηλώσεων που υποβλήθηκαν και των πληροφοριών που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της κτηματογράφησης.
Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι να ελέγξετε την καταγραφή των δικαιωμάτων σας, τη θέση και τα όρια των ακινήτων σας.
Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε απόσπασμα του Κτηματολογικού Πίνακα και του Κτηματολογικού Διαγράμματος με τα στοιχεία που σας αφορούν.
Εφόσον συμφωνείτε με τα στοιχεία αυτά, δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια.
Εφόσον δεν συμφωνείτε με κάποια από τα στοιχεία αυτά, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση. Οι αιτήσεις διόρθωσης και οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης, εντός δύο (2) μηνών - ή εντός τεσσάρων (4) μηνών εάν είστε κάτοικος εξωτερικού - από την ημερομηνία έναρξης της Ανάρτησης.

ΕΝΤΥΠΟ Α: Στοιχεία Δικαιούχου - Κωδικοί Ιδιοκτησίας
Το έντυπο Α περιλαμβάνει:
Tα προσωπικά σας στοιχεία, όπως έχουν καταχωριστεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
Tους κωδικούς ιδιοκτησίας των δικαιωμάτων, για τα οποία έχετε υποβάλει δήλωση. Οι κωδικοί ιδιοκτησίας είναι αυτοί που αναγράφονταν στο «Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης», που λάβατε κατά την υποβολή της δήλωσής σας.

ΕΝΤΥΠΟ Α1: Απόσπασμα Πίνακα Ανάρτησης
Το έντυπο περιλαμβάνει τα στοιχεία του Κτηματολογικού Πίνακα που αφορούν στην ιδιοκτησία σας.

ΕΝΤΥΠΟ Α2: Απόσπασμα Διαγράμματος Ανάρτησης
Στο έντυπο απεικονίζονται τα όρια και η θέση του ακινήτου σας, όπως έχουν καταγραφεί στο Κτηματολόγιο.

Ειδικές περιπτώσεις
Στην περίπτωση ιδιοκτησιών που δηλώσατε, αλλά δεν εντοπίστηκαν ή τα στοιχεία που προσκομίσατε δεν κρίθηκαν επαρκή, τα δικαιώματά σας δεν περιλαμβάνονται στην Ανάρτηση και γι’ αυτό θα λάβετε μόνο το Έντυπο Α.
Στο Έντυπο Α ενδέχεται να βρείτε στοιχεία δικαιωμάτων που σας αφορούν, για τα οποία δεν έχετε υποβάλει δήλωση, αλλά προέκυψαν από την επεξεργασία άλλων στοιχείων που συλλέχθηκαν. Για τα δικαιώματα αυτά, εφόσον συνεχίζετε να είστε δικαιούχος, οφείλετε να υποβάλετε δήλωση του ν.2308/95, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο πάγιο τέλος.
Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να προσέλθετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης, προκειμένου να σας δοθούν οδηγίες για τις ενέργειές σας.
Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, την εξέταση των ενστάσεων που θα υποβληθούν και την αναμόρφωση των κτηματολογικών πινάκων, η κτηματογράφηση τελειώνει και ξεκινά να λειτουργεί το Κτηματολόγιο στην συγκεκριμένη περιοχή.
Η συμμετοχή στη διαδικασία της Ανάρτησης είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς με αυτήν εξασφαλίζετε ότι τα δικαιώματα που δηλώσατε θα καταγραφούν σωστά στο Κτηματολόγιο και θα αποφύγετε άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ Α1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

• Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: περιγράφεται το ακίνητο για το οποίο έχει καταχωριστεί δικαίωμά σας στους προσωρινούς Κτηματολογικούς Πίνακες της ανάρτησης (π.χ. γεωτεμάχιο, διαμέρισμα).

• Β. ΕΓΓΡΑΠΤΕΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ: περιλαμβάνονται τα στοιχεία του δικαιώματος, για το οποίο έχετε καταχωριστεί ως δικαιούχος στους προσωρινούς Κτηματολογικούς Πίνακες της ανάρτησης (π.χ. πλήρης κυριότητα, επικαρπία κ.ά., ποσοστό συγκυριότητας κ.λπ.).

• Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΚΑΕΚ :……….. καταγράφεται το σύνολο των δικαιούχων (π.χ. συγκύριοι, τράπεζες κλπ), που έχουν δικαιώματα στο ακίνητο για το οποίο έχετε υποβάλει δήλωση.
Ελέγξτε την καταγραφή των στοιχείων του ακινήτου και του δικαιώματός σας και εφόσον συμφωνείτε δεν χρειάζεται να προβείτε σε άλλη ενέργεια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δώσετε στις τυχόν παρατηρήσεις, όπου επισημαίνονται ελλείψεις, σφάλματα και εκκρεμότητες που διαπιστώθηκαν κατά την επεξεργασία της δήλωσής σας, ώστε να προβείτε εγκαίρως στις
κατάλληλες ενέργειες για την αποκατάστασή τους.

ΕΝΤΥΠΟ Α2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Στο έντυπο Α2 απεικονίζονται, πάνω σε χάρτη, τα όρια του γεωτεμαχίου που σας αφορά με κόκκινη γραμμή.
Μέσα στο περίγραμμα σημειώνεται ο αντίστοιχος ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου).
Στο κάτω μέρος του αποσπάσματος αναφέρονται:
Το εμβαδόν κτηματογράφησης, δηλ. το εμβαδόν του γεωτεμαχίου, όπως υπολογίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.
Το εμβαδόν δήλωσης/ τίτλου, δηλ. το εμβαδόν το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία που υποβάλατε.
Η αποδεκτή απόκλιση εμβαδού για το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο.
Το εμβαδόν κτηματογράφησης ενδέχεται να διαφέρει από το εμβαδόν που δηλώσατε. Εάν η διαφορά αυτή είναι μικρότερη από την αποδεκτή απόκλιση, οφείλεται στις προδιαγραφές ακρίβειας του Κτηματολογίου και δεν είναι απαραίτητο να προβείτε σε κάποια ενέργεια.
Στην περίπτωση που η διαφορά υπερβαίνει την αποδεκτή απόκλιση ή και η θέση ή και το σχήμα του γεωτεμαχίου δεν είναι σωστά, θα πρέπει να προσέλθετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να
υποβάλετε αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων ή ένσταση.
Στην τελευταία σελίδα του αποσπάσματος περιλαμβάνεται πίνακας συντεταγμένων των ορίων του γεωτεμαχίου, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του Κτηματολογίου.
Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές υπάρχει πίνακας με τα ονοματεπώνυμα των ιδιοκτητών των όμορων ιδιοκτησιών, προκειμένου να ελέγξετε την ορθότητα της θέσης του γεωτεμαχίου σας.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στην περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο έχει υποβάλει δήλωση και διεκδικεί την κυριότητα μέρους ή και το σύνολο του γεωτεμαχίου στο οποίο αφορά το δικαίωμά σας, λόγω δασικού χαρακτήρα, λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Στο ΕΝΤΥΠΟ Α1 θα βρείτε:
Παρατηρήσεις, στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, και συγκεκριμένα, ανάλογα με την περίπτωση:
1. «Έχει υποβληθεί δήλωση από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)», ή «Τμήμα του γεωτεμαχίου εμβαδού ………. τ.μ., διεκδικείται κατά κυριότητα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)».
Στις περιπτώσεις αυτές έχετε μεν καταχωριστεί ως δικαιούχος του ακινήτου στον Κτηματολογικό Πίνακα της Ανάρτησης, αλλά μέρος ή το σύνολο του γεωτεμαχίου, διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω δασικού χαρακτήρα.
2. «Στο δασικού χαρακτήρα τμήμα εμβαδού ………. τ.μ., δικαιούχος κυριότητας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)». Στην περίπτωση αυτή έχετε καταχωριστεί στον Κτηματολογικό Πίνακα της Ανάρτησης, ως δικαιούχος μόνο για το τμήμα που απομένει, αφού αφαιρεθεί το τμήμα δασικού
χαρακτήρα. 

Στο ΕΝΤΥΠΟ Α2:
Με πράσινη διαγράμμιση σημειώνεται η έκταση για την οποία έχει υποβληθεί δήλωση και διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο
Το εμβαδόν της διεκδικούμενης δασικής έκτασης αναγράφεται στο κάτω μέρος της σελίδας
Σε κάθε περίπτωση εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο έχει υποβάλει δήλωση και διεκδικεί την κυριότητα μέρους ή και το σύνολο του γεωτεμαχίου θα πρέπει να προσέλθετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης για να ενημερωθείτε σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειές σας.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018


Προ των πυλών η απόφαση για τις ηλεκτρονικές οικοδομικές άδειες

       Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται από το προσεχές φθινόπωρο οι οικοδομικές άδειες καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπογραφεί η σχετική απόφαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη. Παράλληλα σχεδόν σε ένα εκατομμύριο ανέρχονται τα αυθαίρετα που έχουν δηλωθεί προς τακτοποίηση με το σύνολο των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.
          Ήδη το ΤΕΕ βρίσκεται σε ετοιμότητα ώστε σε διάστημα δύο μηνών από την υπογραφή της σχετικής απόφασης για τις ηλεκτρονικές αδειοδοτήσεις να μπορέσει μέσω της ειδικής πλατφόρμας να συνδράμει στη διεκπεραίωσή τους κάτι το οποίο θα μειώσει και τα λειτουργικά έξοδα έως και κατά 90%.
      «Με την ηλεκτρονική έκδοση αδειών όχι μόνο καταπολεμάται η διαφθορά και η γραφειοκρατία αλλά δίνεται η δυνατότητα και για απευθείας έλεγχο της πορείας της άδειας. Οι φάκελοι δεν θα χάνονται, θα υπάρχουν ηλεκτρονικά δεδομένα. Μόνο όταν υπάρχουν όλα τα στοιχεία μπορείς να χαράξεις πραγματική πολιτική στους τομείς ης δόμησης και της ενέργειας» σημείωσε ο κ. Στασινός εκτιμώντας ότι η περίοδος θα είναι ευνοϊκή αφού δεν υπάρχουν πολλές άδειες και η μεταρρύθμιση μπορεί να προωθηθεί πιο εύκολα.
          Υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόμος για τη δόμηση ορίζει ότι η οικοδομική άδεια μπορεί να εκδίδεται αυτόματα με την υποβολή των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών ενώ τις διαχωρίζει σε τρεις κατηγορίες: την «κοινή» οικοδομική άδεια, την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας και την προέγκριση οικοδομικής άδειας (υποχρεωτική για κτίρια άνω των 3.000 τ.μ.).
          Παράλληλα σύμφωνα με τον κ. Στασινό απρόθυμα συνεχίζονται και οι δηλώσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων, βάσει του νέου νόμου…


http://www.michanikos.grΑυθαίρετα: 20 περιπτώσεις που δεν χρειάζεται στατική μελέτη

    Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις περί Αυθαιρέτων που συμπεριλαμβάνονται στον Νόμο με τίτλο «Έλεγχος και προστα­σία του Δομημένου Περιβάλλοντος» ( Ν. 4495/2017), κάθε δήλωση αυθαιρέτου απαιτείται να συνοδεύεται από μελέτη στατικής επάρκειας. Προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στους ιδιοκτήτες μικρών αυθαίρετων κατασκευών το Υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση απόφασης σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από την υποχρεωτική μελέτη στατικής επάρκειας μια σειρά μικρών αυθαιρεσιών. Η απόφαση του ΥΠΕΝ περιλαμβάνει αναλυτικά το περιεχόμενο της στατικής μελέτης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τους κανονισμούς που πρέπει κατά περίπτωση να τηρήσουν οι μηχανικοί. Επίσης δίνονται και οικονομικά κίνητρα, μειώνοντας από 30 έως 60% τα πρόστιμα αυθαιρέτων για όσους συνδυάσουν τη νομιμοποίηση του ακινήτου τους με εργασίες στατικής ενίσχυσης του.Σε περίπτωση που διαπιστώνεται στατική ανεπάρκεια των κτιρίων, θα ενημερώνεται επισήμως ο ιδιοκτήτης, ώστε να αναλαμβάνει και τις σχετικές ευθύνες, ενώ το κτίριο θα μπαίνει σε «καραντίνα», καθώς δεν θα μπορεί να μισθώνεται ή αν λαμβάνει άδεια λειτουργίας, ενώ ο ιδιοκτήτης θα έχει υποχρέωση εντός τριετίας να προχωρήσει στις εργασίες στατικής ενίσχυσης του κτιρίου.
  • Για ποια αυθαίρετα απαιτείται να γίνει μελέτης στατικής επάρκειας;
α) Για κάθε στατικά ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετη,
β) Για κάθε αυθαίρετη κατασκευή που έχει τακτοποιηθεί με τον προηγούμενο νόμο περί αυθαιρέτων (Ν. 4178/2013 ) και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του μηχανικού έχει καταταχθεί σε κατασκευή υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.
γ) Για κάθε αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης που έχει εφαρμοστεί στα κτίρια, εκτός από τα κτίρια μικρής σπουδαιότητας( π.χ. αγροτικά οικήματα και αγροτικές αποθήκες, υπόστεγα, στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία, κλπ).
  • Ποια αυθαίρετα απαλλάσσονται από τη Στατική Μελέτη;
Απαλλάσσονται της μελέτης στατικής επάρκειας και απαιτείται μόνο τεχνική έκθεση μηχανικού για τις περιπτώσεις:
1) Αυθαίρετες κατασκευές σε κτήριο με επικρατούσα χρήση κατοικία, που υφίστανται πριν από το έτος 1975.
2) Αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται πριν από την 01.01.1983.
3) Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, όπως αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών, δεξαμενές αποχέτευσης, προσθήκη μόνωσης, αποθήκες μέχρι 15τ.μ.και ύψος 2,50μ, πέργκολες έως 50τ.μ. κλπ.
4) Κτίρια δευτερεύουσας σημασίας για τη δημόσια ασφάλεια, δηλαδή απαλλάσσονται αγροτικά οικήματα, υπόστεγα, στάβλοι, κ.λπ.
5) Ημιυπαίθριοι που έκλεισαν.
6) Διαμερισμάτωση ή αλλαγή διαρρύθμισης χώρου, που δεν επιφέρει αύξηση μόνιμου φορτίου πάνω από 10% στην επιφάνεια στην οποία έχει συντελεστεί η παρέμβαση.
7) Πατάρια ισογείου επιφάνειας μέχρι ποσοστού 50% του δαπέδου του ισογείου με την προϋπόθεση ότι έχει ελεχθεί η στατική επάρκεια του αυθαίρετου παταριού για κατακόρυφα φορτία.
8) Πατάρια υπερκείμενων ορόφων όταν το συνολικό ίδιο βάρος δεν επιφέρει αύξηση του μόνιμου φορτίου της υποκείμενης πλάκας πάνω από 15%. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται η σύνδεση με στοιχεία του φέροντος οργανισμού, τα οποία και θα ενισχύονται για ενδεχόμενες τοπικές αστοχίες.
9) Πρόβολοι οι οποίοι προεξέχουν έως 2.00 μέτρα ή αυθαίρετες επαυξήσεις της προεξοχής τους μέχρι ποσοστού 25%.
10) Κατασκευή στο δώμα κτηρίων μέχρι το 20% της επιφάνειας αυτού.
11) Υπόγειοι χώροι μέγιστης επιφανείας έως αυτής του ισογείου, κατασκευασμένοι με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, τα οποία καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.
12) Αλλαγή χρήσης με την προϋπόθεση ότι δεν διαφοροποιείται η κατηγορία σπουδαιότητας και η οποία δεν επιφέρει αθροιστική αύξηση των κινητών και μόνιμων φορτίων πάνω από 30% του μόνιμου φορτίου πριν από την παρέμβαση.
13) Μετατροπή πιλοτής σε κλειστό χώρο με προσθήκη περιμετρικών τοίχων από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.
14) Υπόγεια που ξεμπαζώθηκαν και είναι κατασκευασμένα με περιμετρικούς τοίχους από μπατική τοιχοποιία ή οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το 75% της περιμέτρου.
15) Σοφίτες με την προϋπόθεση ότι, από τον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) μετά την προσθήκη των αυθαίρετων κατασκευών στο σύνολο του κτηρίου, προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,20 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτηρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται και η επάρκεια των φερόντων στοιχείων της σοφίτας, καθώς και η σύνδεσή τους με το φέροντα οργανισμό του υφιστάμενου κτηρίου.
16) Βοηθητικοί χώροι εμβαδού μικρότερο των 25 τετραγωνικών μέτρων ο καθένας, που είναι στατικά ανεξάρτητοι και βρίσκονται σε συνήθη κτίρια (π.χ. κατοικίες και γραφεία, καταστήματα κλπ).
17) Προσθήκη στέγης με μεταλλικά/ξύλινα ζευκτά.
18) Μικρό εμβαδόν αυθαιρέτων κατασκευών διηρημένης ιδιοκτησίας ή ανεξάρτητου κτηρίου,  όταν το συνολικό τους εμβαδό είναι ίσο ή μικρότερο των 25 τετραγωνικών μέτρων.
19) Μικρή αύξηση κατακόρυφων φορτίων λόγω των αυθαίρετων κατασκευών της διηρημένης ιδιοκτησίας ή ανεξάρτητου κτηρίου, μέχρι 20% του συνολικού φορτίου προ των αυθαίρετων αλλαγών για τα συνήθη κτίρια όπως: κατοικίες και γραφεία, βιομηχανικά - βιοτεχνικά κτίρια, ξενοδοχεία, χώροι εστιάσεως και ψυχαγωγίας κλπ. και μέχρι 10% του συνολικού φορτίου προ των αυθαίρετων αλλαγών, για τα Κτίρια δημόσιων συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, όπως εκπαιδευτήρια, αθλητικοί χώροι, θέατρα, κινηματογράφοι κλπ. καθώς και για τα Κτίρια των οποίων η λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας, όπως κτίρια τηλεπικοινωνίας, παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, πυροσβεστικοί και αστυνομικοί σταθμοί κλπ.
20) Σεισμόπληκτα όταν : α) έχει εκδοθεί άδεια σεισμοπλήκτου και β) έχουν υλοποιηθεί ενισχύσεις μετά την 01.01.2000.
  • Πότε υποβάλλεται η μελέτη στατικής επάρκειας;
1) Για αυθαιρεσίες που δηλώνονται για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2017 υποβάλλεται μελέτη εντός:
α) 5 ετών για τα συνήθη κτίρια π.χ. κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικές αποθήκες κ.λπ.
β) 3 ετών για κτίρια δημόσιων συναθροίσεων και γενικώς κτίρια στα οποία ευρίσκονται πολλοί άνθρωποι κατά μεγάλο μέρος του 24ώρου, όπως εκπαιδευτήρια,  αθλητικοί χώροι, θέατρα, κινηματογράφοι κλπ. καθώς και για τα κτίρια των οποίων η λειτουργία είναι ζωτικής σημασίας, π.χ. τηλεπικοινωνίας, παραγωγής ενέργειας, νοσοκομεία, κλινικές, πυροσβεστικοί και αστυνομικοί σταθμοί κλπ.
2) Για αυθαιρεσίες που έχουν δηλωθεί με παλαιότερο νόμο (Ν.4178/13) κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου .
  • Τι γίνεται αν το κτίσμα πρέπει να ενισχυθεί;
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί στατική ανεπάρκεια ο ιδιοκτήτης υποχρεούται μέσα σε διάστημα 3 ετών να προβεί στην εκπόνηση μελέτης επεμβάσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών που προκύπτουν από τη μελέτη.


Τρίτη, 1 Μαΐου 2018


Στον αέρα αγροτικές επιδοτήσεις λόγω δασικών χαρτών       
   Σήμα… κινδύνου για απώλεια επιδοτήσεων σε 525.000 στρέμματα επιλέξιμων γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός των Δασικών Χαρτών εκπέμπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της πρώτης ανάρτησης των χαρτών.
          Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων δεν έχουν προχωρήσει στην υποβολή αντιρρήσεων και συνεπώς στην τακτοποίησή τους είτε μέσω εξαγοράς είτε μέσω έγκρισης επέμβασης. Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του αντιπροέδρου του Οργανισμού, Γιώργου Αποστολάκη, οι Δασικοί Χάρτες της α’ ανάρτησης κυρώθηκαν και έχουν ήδη ενσωματωθεί στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ληφθούν υπόψη στους διασταυρωτικούς ελέγχους για τις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων.
          «Στο σύνολο των κατηγοριών των κυρωμένων Δασικών Χαρτών εμπεριέχονται και οι κατηγορίες ΔΑ και ΧΑ. Οι εκτάσεις τους είναι 52.500 ha (525.000 στρέμματα), εμπίπτουν σε επιλέξιμη γεωργική γη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) και από τα οποία τα 35.300 ha (353.000 στρέμματα) περίπου είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ από παραγωγούς, ενώ περίπου 17.200 ha (172.000 στρέμματα) είναι μη δηλωμένα. Για το σύνολο των 52.500 ha (525.000 στρεμμάτων), που ενώ αφορούν επιλέξιμη γεωργική γη και θα αναμενόταν η έγερση αντιρρήσεων, μπροστά στον κίνδυνο για την απώλεια επιδοτήσεων, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια εκ μέρους των ιδιοκτητών τους. Πιθανοί ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτάσεων μπορεί να είναι ιδιώτες, δήμοι, περιφέρειες, δημόσιοι φορείς», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
          Πάντως, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις παραμένει για τους ιδιοκτήτες η δυνατότητα τακτοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.
Λύσεις

          Τα «εργαλεία» που έχουν οι αγρότες στη διάθεσή τους προκειμένου να μη θιγούν τα συμφέροντά τους από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στις περιπτώσεις που οι εκτάσεις τους έχουν χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ, είναι τα παρακάτω:
1. Να υποβάλουν αίτηση ατελώς στο δασαρχείο της περιοχής τους είτε για εξαγορά της έκτασης, εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975, είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης, εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι
το 2007.
Α. Εάν αιτηθούν την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλουν στο δασαρχείο:
• Αίτηση εξαγοράς.
• Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).
• Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975.
Β. Εάν αιτηθεί τη χρήση (έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να καταθέσει στο δασαρχείο:
• Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης).
• Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ
87).

2. Να υποβάλουν αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του Δασικού Χάρτη.
Σε περίπτωση που ο αγρότης θεωρεί ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στο χάρτη, όπως για παράδειγμα το χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφισβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορεί:
• Να υποβάλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο Διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», www.ktimatologio.gr
• Να υποβάλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής του.

3. Να υποβάλουν αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για τη φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο Δασικό Χάρτη και το χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017.
Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς, για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στο χάρτη.
Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

4. Χρήση και των τριών «εργαλείων». Εφόσον ο αγρότης που διαθέτει αγροτεμάχιο σε Δασικό Χάρτη θέλει να χρησιμοποιήσει και τα τρία «εργαλεία» ή δύο από αυτά μαζί, μπορεί να το κάνει χωρίς περιορισμό.
Σε αυτή την περίπτωση:
• Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος.
• Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ.
• Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί ίο αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.
          Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση αυτή θα εξαιρέσει την έκτασή του από τη μερική κύρωση του χάρτη, θα διασφαλίσει την επιδότησή του και με την ολική κύρωση του χάρτη θα βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις επιδοτήσεις.