ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ


1. Τι ορίζει ο Νόμος 4178/2013 για τις μεταβιβάσεις ακινήτων;

 Με το νόμο 4178 του 2013 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο (συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα) χωρίς:
  • υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
  • βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια.
  • τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87.
     Τα ακίνητα που εξαιρούνται από την παραπάνω απαγόρευση είναι όσα αναφέρονται στο Νόμο 4178/2013, Άρθ.1 Παρ.2.
 
  2. Πότε απαιτείται η Βεβαίωση Μηχανικού;

       Η βεβαίωση μηχανικού απαιτείται για κάθε:
·    πώληση
·    αγορά
·    δωρεά εν ζωή
·    γονική παροχή
·    υποθήκη
·    μεταβολή εμπράγματου δικαιώματους (ψιλή κυριότητα κτλ.)
·    σύσταση οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας
·    μεταβολή εμπράγματου δικαιώματος σε αγροτεμάχιο ή οικόπεδο.

3. Για πόσο ισχύουν οι Βεβαιώσεις Μηχανικού;

   Οι βεβαιώσεις μηχανικού ισχύουν για δύο (2) μήνες. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, πριν τη σύνταξη των συμβολαίων και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό, που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.  Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληροφοριακού συστήματος, να υποδέχεται τοπογραφικά διαγράμματα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη των συμβολαίων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και προσαρτώνται στα συμβόλαια.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου