Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Πώς το Τοπογραφικό Διάγραμμα κατοχυρώνει την περιουσία των πολιτών

topografikoΤοπογραφικό Διάγραμμα

Τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη πάνω στην οποία αποτυπώνονται με την απαιτούμενη ακρίβεια τα εξής :      
 •  Γεωμετρικά χαρακτηριστικά όπως το σχήμα και το μέγεθος της έκτασης.
 • Τα τυχόν αντικείμενα που βρίσκονται εντός του μετρούμενου χώρου.
 • Οι συντεταγμένες της ιδιοκτησίας είτε σε ανεξάρτητο (σε αυθαίρετα ορισμένο σύστημα) είτε σε εξαρτημένο ΕΓΣΑ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987).


Στοιχεία τοπογραφικού διαγράμματος

Στο Τοπογραφικό Διάγραμμα απεικονίζονται:
 • Πλήρη αποτύπωση της υπό μέτρησης περιοχής αλλά και των όμορων οικοπέδων της ευρύτερης περιοχής και ορισμός ορίων.
 • Πίνακας συντεταγμένων και διαστάσεων της ιδιοκτησίας.
 • Στοιχεία της Πολεοδομικής νομοθεσίας και σε ορισμένες περιπτώσεις της Νομικής επιστήμης.
 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή οδοιπορικό σκαρίφημα όπως και φύλλα χάρτη περιοχής.
Στη σημερινή συγκυρία κάθε πολίτης οφείλει να κάνει εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα (ΕΓΣΑ ΄87) σε όλες τις περιπτώσεις (μεταβιβάσεις, αυθαίρετα, οικοδομικές άδειες, κτηματολόγιο κτλ.) καθώς μόνο έτσι μπορεί να είναι εξασφαλισμένος τόσο για την ιδιοκτησία του αλλά και τις δυνατότητες εκμετάλλευσης του ακινήτου.

Η κρισιμότητα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων

 •           Για τη διασφάλιση των δικαιοπραξιών

         Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα διασφαλίζει κάθε Συμβολαιογραφική πράξη (μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, σύσταση καθέτου και οριζοντίου ιδιοκτησίας, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ). Οι χωρικές πληροφορίες, σε συνδυασμό με τις μοναδικές συντεταγμένες ΕΓΣΑ΄87 για κάθε ακίνητο, εξασφαλίζουν τους συμβαλλόμενους και αποτρέπουν μελλοντικές δικαστικές και μη διαμάχες για τις θέσεις των ορίων των ιδιοκτησιών.

 •    Για την αξία των ακινήτων

        Το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα και η τήρηση των προδιαγραφών του προσδίδουν άλλη διάσταση  στη διαδικασία της εκτίμησης της αξίας ενός ακινήτου. Ο εντοπισμός του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου, το σχήμα του, το εμβαδόν του, οι διαστάσεις των πλευρών του, το πρόσωπο σε δρόμο, αν είναι οικοδομήσιμο ή όχι, και γενικότερα όλες οι πληροφορίες του τοπογραφικού διαγράμματος φανερώνουν την πραγματική αξία της περιουσίας του πολίτη.

 •         Για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου

           Ο ρόλος της ύπαρξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων από πλευράς του ιδιοκτήτη στην επιτυχή ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου είναι κομβικός. Κατοχυρώνεται η ιδιοκτησία του με συντεταγμένες ΕΓΣΑ , κάτι που σημαίνει ότι αποφεύγονται τα λάθη κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης καθώς και διαδικασίες ενστάσεων και διορθώσεων εκ των υστέρων. Έτσι τα τοπογραφικά των πολιτών υποβοηθούν την μελλοντική επέκταση του Εθνικού Κτηματολογίου και πραγματοποιείται σωστή καταγραφή των ιδιοκτησιών με μικρό κόστος.

 •        Για την τακτοποίηση-νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών

        Ο ακριβής εντοπισμός των αυθαίρετων κατασκευών με το εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα εξασφαλίζει τη δυνατότητα της χωρικής καταγραφής τους και δρα αποτρεπτικά στη μελλοντική επέκτασή τους. Ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα της ακριβούς καταγραφής του ακινήτου του και το κατοχυρώνει με την τακτοποίηση ή την νομιμοποίηση από το κράτος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου