ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ


   1. Τι είναι η Ρύθμιση Αυθαιρέτων;

   Ρύθμιση Αυθαιρέτων είναι η διαδικασία όπου μετά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου ή του σχετικού παραβόλου, αναστέλλεται η είσπραξη και επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση,  για αυθαίρετες κατασκευές, αυθαίρετες αλλαγές χρήσης καθώς και για κάθε πολεοδομική και κτιριοδομική παράβαση που έχει πραγματοποιηθεί έως τις 28.07.2011, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις.

2.   Ποιά Αυθαίρετα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση;

   Στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα αυθαίρετα που δεν βρίσκονται σε χώρους όπως δασικές εκτάσεις, δημόσια κτήματα, αρχαιολογικοί χώροι, ρέματα, παράκτιες ζώνες κ.λ.π.

3.   Ποιό το όφελος από την υπαγωγή στη ρύθμιση;

· Αναστέλλεται η επιβολή κάθε κύρωσης σε χρόνο ανάλογο της κατηγορίας της αυθαίρετης κατασκευής ή και επέρχεται οριστική εξαίρεση από την κατεδάφιση.
·  Καθίσταται δυνατή η μεταβίβαση του ακινήτου. Πλέον για να γίνει μεταβίβαση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η μεταβίβαση αυθαίρετης κατασκευής  που δεν έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.
·   Ρύθμιση του αυθαιρέτου με κόστος πολύ μικρότερο από το πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης που ίσχυε μέχρι σήμερα.
·        Δεν οφείλονται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, καθώς 
και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη.
·  Το κόστος της ρύθμισης συμψηφίζεται με τυχόν ήδη καταβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης που έχουν πληρωθεί για το ακίνητο.

4.   Ποιο το πρόβλημα αν δεν γίνει υπαγωγή στη ρύθμιση;

· Η μεταβίβαση του ακινήτου καθίσταται πλέον πρακτικά αδύνατη, αφού απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαιρεσία στο ακίνητο.
·     Σε περίπτωση ελέγχου και εντοπισμού του αυθαιρέτου εφαρμόζονται
οι ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων που προβλέπουν πολύ μεγαλύτερα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ή και κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής.


(ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου