Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Νέα φιλοσοφία για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκον»

Υπό μια νέα φιλοσοφία, με κυρίαρχο στοιχείο την κάλυψη κοινωνικών αναγκών σε μια παρατεταμένη περίοδο ενεργειακής ένδειας, επανασχεδιάζονται οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Θεωρώντας ότι πρόκειται για πεδίο κατ' εξοχήν κοινωνικής πολιτικής παρέμβασης, το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει έμφαση πρωτίστως στα νοικοκυριά, στους χρήστες, λαμβάνοντας υπ' όψιν το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και τις επιδράσεις του στους όρους διαβίωσης.
        Η σημασία της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης στον κτηριακό τομέα είναι προφανής, δεδομένου ότι κατοικία και τριτογενής τομέας καλύπτουν το 45% της ενεργειακής κατανάλωσης. Το κύριο πεδίο αναγκαίων παρεμβάσεων εντοπίζεται σε κτήρια κατοικίας πριν από το 1980, θερμικώς απροστάτευτα, τα οποία αποτελούν το 55,37% του συνολικού αποθέματος, και ειδικότερα στις πολυκατοικίες που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1961-1980 (αποτελούν το 36% της περιόδου). Προτεραιότητα-βασική ανάγκη αποτελεί η επέμβαση στο κέλυφος του κτηρίου, δηλαδή η ενίσχυση της θερμομόνωσης και κατόπιν των κουφωμάτων.
Αποτίμηση
            Μέσα από το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" προωθήθηκε το προηγούμενο διάστημα η υλοποίηση μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης, που στηρίχθηκε αποκλειστικά σε δημόσιους πόρους και τραπεζικό δανεισμό. Από την αξιολόγηση των σχετικών δράσεων που έχουν υλοποιηθεί προκύπτει ότι πρόκειται για ένα αγοροκεντρικό και τραπεζοκεντρικό πρόγραμμα, που με την πλήρη απουσία μελετητικής/επιστημονικής οργάνωσης και ιεράρχησης των παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης ανακύκλωσε το εμπορευματοποιημένο έκδοχο κοινωνικών αναγκών εφαρμόζοντας τελικά προϊόντα μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτήρια με σημαντικές θερμικές απώλειες: 85% αιτήθηκαν αντικατάσταση υαλοπινάκων/κουφωμάτων, 55% αιτήθηκαν τοποθέτηση θερμομόνωσης, τυποποιημένων πρακτικών και τελικών προϊόντων, 75% αιτήθηκαν αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα.
Νέο πρόγραμμα - νέες αρχές
        Εντός του φθινοπώρου αναμένεται να εκκινήσει το νέο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" που επανασχεδιάζεται με νέα κριτήρια και όρους, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 420 εκατ. ευρώ. Το χρηματοδοτικό σχήμα του νέου προγράμματος προβλέπει:

* Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης (292 εκατ.: 248 ΕΠΑΝΕΚ + 44 ΠΕΠ): επιχορήγηση, πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (πριν και μετά), ενεργειακός σύμβουλος.
* Τράπεζες (130 εκατ. περίπου) τα 2/3 του δανείου.
         Στα νέα στοιχεία του προγράμματος περιλαμβάνονται τα εξής: ο κομβικός ρόλος του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), αντί των τραπεζών, η Ολοκληρωμένη Πληροφοριακή Πλατφόρμα για υποβολή στοιχείων-δικαιολογητικών, η ενιαία παρακολούθηση του προγράμματος από ΕΤΕΝ, ΥΠΕΝ, τράπεζες κ.λπ., η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης από τους πολίτες. Ορίζονται κριτήρια στις κατηγορίες δικαιούχων με βάση το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, υπάρχει κλιμακούμενο βασικό ποσοστό επιχορήγησης αλλά και αύξηση της επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος καθώς και μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης. Σχεδιάζεται νέα περιφερειακή κατανομή με κριτήρια: το πλήθος των κατοικούμενων κατοικιών, τη μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας των κατοικιών και το κατά κεφαλήν εισόδημα.
         Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός αναμένεται να οριστεί σε 25.000 ευρώ (από 15.000), θα γίνει επικαιροποίηση του καταλόγου και της τιμολόγησης των προϊόντων, θα μειωθούν τα δικαιολογητικά, θα καταργηθεί η τιμή ζώνης και θα τεθεί αυστηρότερος ενεργειακός στόχος.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα αφορούν:
* Κέλυφος: θερμομόνωση, συστήματα σκίασης, κουφώματα, υαλοπίνακες.
* Ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία: κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ατομικά συστήματα θέρμανσης, αντλίες θερμότητας, συστήματα αυτοματισμών, φωτοβολταϊκά συστήματα (για αυτοκατανάλωση), ηλιοθερμικά συστήματα.
Εξάλλου, πρόσφατα το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε την εξασφάλιση και άμεση διάθεση περισσότερων από 56,4 εκατ. για την αύξηση των δικαιούχων στο πρόγραμμα -υπαγωγή επιπλέον 5.046 νοικοκυριών- μέσω πόρων από επιστροφές δανείων για "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων αναμένεται να φθάσει τους περίπου 8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

ΚΕΝΑΚ
Βασικό προαπαιτούμενο για να "ξεκλειδώσει" η διαδικασία προκήρυξης του νέου προγράμματος αποτελεί η αναθεώρηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) που θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ άλλων, οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θα καθορίζονται με περισσότερη λεπτομέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται ο πιο αποδοτικός συνδυασμός κόστους παρεμβάσεων και εξοικονόμησης ενέργειας (θα λαμβάνονται υπ' όψιν η κλιματική ζώνη και η χρήση του κτηρίου, το έτος κατασκευής κ.λπ.), ενώ θα συγκεκριμενοποιηθεί η απαίτηση για μηδενική κατανάλωση στα κτήρια από το 2021 (εξετάζονται εναλλακτικές, όπως η υποχρεωτική χρήση ανανεώσιμων πηγών, ή υλικών με συγκεκριμένες, αυστηρές προδιαγραφές, η θέσπιση ανώτατου ορίου ενεργειακής απόδοσης κ.ά.) και θα υπάρξει αυστηροποίηση των κριτηρίων κατάταξης των κτηρίων στις ενεργειακές βαθμίδες, προοπτική που τεκμαίρεται από τη βελτίωση των υλικών δόμησης (από το 2010 που θεσπίστηκε ο ΚΕΝΑΚ).

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Ψηφιακή προβολή της ιστορίας των Μετεώρων


«Τα Μετέωρα είναι η μεγαλύτερη μοναστική κοινότητα με παγκόσμια εμβέλεια στο πολιτιστικό γίγνεσθαι. Η προσπάθεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη δημιουργία της συγκεκριμένης ψηφιακής πλατφόρμας, στοχεύει στο να υπερβούμε μέσω της τεχνολογίας κάθε σύνορο και να καταστήσουμε τα Μετέωρα παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, με πολλαπλά οφέλη για τη Θεσσαλία, την τοπική οικονομία και προπαντός τη μεταλαμπάδευση της ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

          Αυτά δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος υπέγραψε τη σύμβαση προϋπολογισμού 68.800 ευρώ, που αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις τελικές διαμορφώσεις των χώρων και της αίθουσας προβολής, του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας, για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ψηφιακής προβολής της ιστορίας και του πολιτισμού των Μετεώρων, το οποίο ολοκληρώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

          Το κτίριο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι ισόγειο επιφάνειας 300 m2 με υπόγειο επιφάνειας 224 m2. Οι προβλεπόμενες με την εργολαβία παρεμβάσεις θα γίνουν κυρίως στο ισόγειο του κτιρίου και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο ισόγειο και στο υπόγειο.

          Το ισόγειο του κτιρίου περιλαμβάνει :
-Την αίθουσα, η οποία θα λειτουργήσει ως αίθουσα προβολής, επιφάνειας 135 m2.
-Τον χώρο εισόδου, επιφάνειας 32 m2, στον οποίο θα διαμορφωθεί χώρος εικονικής περιήγησης με οθόνες προβολής.
-Τους χώρους υγιεινής.
-Τους λοιπούς βοηθητικούς χώρους ( γραφεία διοίκησης, εργαστήριο ).

         Προβλέπονται εργασίες κυρίως στην αίθουσα προβολής αλλά και στους άλλους χώρους, όπου απαιτούνται σχετικές παρεμβάσεις σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Γέφυρα Διάβας : Άρχισε η διαμόρφωση του εργοταξίου για τις εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας.


          Από χθες βράδυ έφτασαν τα πρώτα μηχανήματα για την διαμόρφωση του χώρου όπου θα στηθεί το εργοτάξιο για την κατασκευή της Γέφυρας Διάβας.
       Μπουλντόζα από το πρωί ξεκίνησε την διαμόρφωση του χώρου πλησίον της γέφυρας όπου θα στηθούν τα μηχανήματα για τις εργασίες που αναμένονται πως και πως, οι οποίες θα δώσουν την πρόσβαση στους κατοίκους πάνω από την γέφυρα η οποία καταστράφηκε στις 16 Ιανουαρίου 2016.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Xάνουν δικαιώματα οι κτηνοτρόφοι χωρίς τοπογραφικά για βοσκοτόπια


Χωρίς δικαιώματα και τις επιδοτήσεις που απορρέουν από αυτά κινδυνεύουν να μείνουν οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν τοπογραφικά για τα βοσκοτόπια τους. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Κρήτη λόγω του ιδιόμορφου καθεστώτος στις ιδιοκτησίες των βοσκοτόπων. 

 Όπως έχουν ξεκθαρίσει οι φορείς της Κρήτης, σε συνεργασία με τους Δήμους και τις Κοινότητες του νησιού έχουν, κατά τα προηγούμενα έτη, οριοθετήσει τις περιοχές που οι Δήμοι χαρακτηρίζουν ως κοινοτικά-δημόσια βοσκοτόπια!

     «Υπάρχει τεράστιο θέμα σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις που τίθενται εδώ και πολλά χρόνια», όπως εξηγεί στη «Νέα Κρήτη» ο γνωστός κτηνίατρος και πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέκος Στεφανάκης. Και ξεκαθαρίζει ότι «όλες οι εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν σταβλικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να έχουν άδεια εγκατάστασης. Και όταν έχουν σταβλικές εγκαταστάσεις, πρέπει να είναι νόμιμες. Όταν δεν έχουν, πρέπει να βγάλουν ένα τοπογραφικό, που θα αναφέρει σε ποιο σημείο είναι η μάντρα. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κάποιοι άνθρωποι, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το υπουργείο να ανοιχτεί αυτός ο δρόμος για την αδειοδότηση».

          Και τονίζει την ανάγκη ενημέρωσης των κτηνοτρόφων και να τους πουν υπεύθυνα να φροντίσουν να βγάλουν άδειες, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος καλεί όλους τους κτηνοτρόφους να απευθύνονται άμεσα στους μηχανικούς τους, γιατί πάρα πολύ σύντομα μπορεί να χάσουν τις επιδοτήσεις τους! «Αλλά το θέμα», όπως λέει, «είναι ότι ο αρμόδιος φορέας, που είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και μέσω αυτού ο διαχειριστής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν κάνει χρήση της δύναμης του Τύπου, ώστε να ενημερώσουν τον κόσμο, για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας».

          Πίσω απ' όλα αυτά τα ζητήματα, όπως εξηγεί ο Αλέκος Στεφανάκης, κρύβεται το πρόβλημα ότι δεν έχει μέχρι σήμερα ξεκαθαριστεί πως όλοι οι κτηνοτρόφοι πρέπει να αποκτήσουν άδεια στην εκμετάλλευσή τους. «Αυτό κάποια στιγμή θα το κάνουν αιφνιδιαστικά, όπως αιφνιδιαστικά έβγαλαν μια νομοθεσία πέρυσι το Μάιο, χωρίς να ενημερώσουν κανέναν, ότι για να πάρει ο κτηνοτρόφος την ενίσχυση παίζει ρόλο ο αριθμός των μικροβίων στο γάλα που παράγει, χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει το τι γίνεται. Έτσι, οι μισοί κτηνοτρόφοι έχουν πάρει χρήματα, οι άλλοι μισοί δεν έχουν πάρει. Ο ΕΛΓΟ μετράει μέχρι 1.700.000 μικρόβια. Τα άλλα εργαστήρια δίνουν 3.000.000. Ένα αλαλούμ. Γιατί οι φορείς που είναι αρμόδιοι, και ορισμένοι από αυτούς πληρώνονται αδρά από το παραγωγικό σύστημα, δεν ασχολούνται και δεν κάνουν τη δουλειά τους».

     Ο πρόεδρος του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤΕΕ Αλέκος Στεφανάκης είναι θετικός υπέρ των αδειοδοτήσεων, αφού, όπως λέει, είναι κάτι που το ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρέπει, όπως λέει, να βγει η κυβέρνηση και να δώσει μια οριστική ημερομηνία, λέγοντας: «Μέχρι τότε θα πρέπει να έχετε βγάλει άδεια εγκατάστασης». Διότι μέχρι σήμερα υποβάλλει τα δικαιολογητικά του ο κτηνοτρόφος και δεν ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν ύπαρχε αυτό το δικαιολογητικό. Κάποια στιγμή οι Βρυξέλλες θα το ζητήσουν, θα πιέσουν και θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι». Σύμφωνα με τον ίδιο, «αυτό το πρόβλημα έχει περάσει πολλά κύματα. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έφτιαξε μια νομοθεσία 12 σελίδων για να απλοποιήσει το θέμα. Και μετά από τρεις-τέσσερις μήνες έβγαλε το ίδιο το υπουργείο μια διευκρινιστική για εφαρμογή του νόμου, 80 σελίδες. Αυτό δεν είναι κράτος. Αυτή δεν είναι δομή. Και κάποια στιγμή πρέπει να αναληφθούν ευθύνες, για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία και η κοινωνία»!

      Στο μεταξύ, με τις συνεχείς αναβολές και τις επαναλαμβανόμενες προθεσμίες, ο Αλέκος Στεφανάκης είναι ξεκάθαρος: «Η προθεσμία είναι ληγμένη εδώ και πολλά χρόνια. Όπως επίσης είναι ληγμένη εδώ και πολλά χρόνια και η προθεσμία για τον έλεγχο του προγράμματος της βουρκέλας και του μελιταίου πυρετού. Αλλά δεν κάναμε τίποτα. Τώρα τα φορτώσανε και αυτά στους κτηνοτρόφους»... Παρακάτω, ο ίδιος λέει χαρακτηριστικά, ως παράδειγμα του τρόπου αντιμετώπισης των κτηνοτρόφων από το επίσημο κράτος: «Υπάρχει ο ΕΛΟΓΑ, που κρατάει το 0,4% της αξίας του γάλακτος για να βοηθήσει στην ποιότητα του γάλακτος. Ουδεμία ενημέρωση. Ουδεμία επαφή. Και μια στιγμή παίρνει από τον ΕΛΟΓΑ τους γεωμετρικούς μέσους όρους ο ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχίζει και κόβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο στην... Μπανανιά, που λέγεται Ελλάδα»...

          Η λύση στο πρόβλημα της δήλωσης των ιδιωτικών βοσκοτόπων στην Κρήτη μπορεί να δοθεί πολύ ευκολότερα – σύμφωνα με τους κτηνοτροφικούς φορείς και τα περυσινά ψηφίσματά τους στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα:

1. Αποστολή από τους φορείς στον αρμόδιο για την κατανομή των δημόσιων εκτάσεων φορέα, των ενοτήτων που περικλείονται στις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι Δήμοι όσον αφορά στα κοινοτικά βοσκοτόπια.
2. Αποστολή από τα Δασαρχεία των περιοχών όπου απαγορεύεται ρητώς η βόσκηση (αναδασωτέες περιοχές – δρυμοί).
3. Βεβαίωση από τα Δασαρχεία ότι σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές επιτρέπεται η χρήση τους ως βοσκότοπου, χωρίς το συγκεκριμένο έγγραφο να υπεισέρχεται σε θέματα ιδιοκτησίας, που διαφεύγουν άλλωστε της αρμοδιότητας των Δασαρχείων.
4. Φόρτωση άμεσα των αγροτεμαχίων του 2014 με τα δηλωμένα ιδιωτικά βοσκοτόπια στο ΟΣΔΕ του 2015, ώστε να προχωρήσει η επεξεργασία τους (λήξεις ενοικιαστηρίων – νέες μισθώσεις κ.λπ.).


Οι νέοι 5.046 ωφελούμενοι του προγράμματος ''Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον''    Περισσότερα από 56 εκατ. ευρώ εξασφαλίστηκαν προς το παρόν και διατίθενται άμεσα για την αύξηση των δικαιούχων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Μετά από ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε πόροι από τις επιστροφές των δανείων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) να διατεθούν για την κάλυψη περισσότερων δικαιούχων, ανακοινώνεται σήμερα, σε πρώτη φάση, η υπαγωγή, στο εν λόγω πρόγραμμα, 5.046 νοικοκυριών συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 56.462.314,33 ευρώ.

     Η υπαγωγή έγινε ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και η κατανομή των νοικοκυριών στις Περιφέρειες της χώρας έχει ως εξής: 

Περιφέρεια
Αιτήσεις
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
446
5.216.787,12
Αττικής
965
8.957.193,30
Βορείου Αιγαίου
178
1.962.442,44
Δυτικής Ελλάδας
398
4.792.897,07
Δυτικής Μακεδονίας
141
1.699.743,45
Ηπείρου
451
5.411.634,55
Θεσσαλίας
1.099
12.594.303,03
Ιονίων Νήσων
62
721.172,90
Κεντρικής Μακεδονίας
459
5.293.400,10
Κρήτης
189
2.175.242,05
Νοτίου Αιγαίου
73
770.530,26
Πελοποννήσου
259
3.069.329,11
Στερεάς Ελλάδας
326
3.797.638,95
Γενικό Άθροισμα
5.046
56.462.314,33

      Από τις 22 Αυγούστου 2016 οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα προβούν σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά αιτήσεις.

     Ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να φθάσει τους περίπου 8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Δείτε την απόφαση με όλα τα ονόματα 
εδώ.
Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

7.
Σύμφωνα με τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών, πρώην βουλευτή Ιωαννίνων κ. Σταύρο Καλογιάννη, η χάραξη που προωθείται σήμερα (με την οποία προβλέπεται σύνδεση του Ε-65 με την Εγνατία κοντά στο Κηπουρειό Γρεβενών) δεν είναι η βέλτιστη και σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτει τα συμφέροντα του Νομού Ιωαννίνων και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου. Ο κ. Καλογιάννης, προτείνει μάλιστα να υιοθετηθεί η εναλλακτική λύση, την οποία είχε επεξεργαστεί ως Υπουργός, με την οποία προβλέπεται η χάραξη να γίνει ανατολικότερα και η σύνδεσή της με την Εγνατία Οδό να γίνει σε πλησιέστερο σημείο με τα Γιάννενα. Ζητά μάλιστα τη στήριξη όλων των τοπικών φορέων, ώστε να «πεισθεί» το Υπουργείο για την ορθότητα της πρότασής του.


Προβληματισμός για νέες καθυστερήσεις


          Η πρόταση του πρώην Υπουργού ωστόσο εγείρει ερωτηματικά για τυχόν νέες καθυστερήσεις που μπορεί να προκαλέσει η υιοθέτησή της από πλευράς του Υπουργείου Υποδομών. Αν και ο κ. Καλογιάννης, υποστηρίζει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι απλή και ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις- που ήταν και το μεγάλο πρόβλημα της αρχικής χάραξης που κατέληγε κοντά στην Παναγιά Τρικάλων- εν τούτοις διατυπώνονται και δεύτερες σκέψεις. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «ΒΗΜΑ», τόνισε ότι προτεραιότητα για τους Ηπειρώτες πρέπει να είναι η τάχιστη σύνδεση του Ε-65 με την Εγνατία Οδό, ώστε να βγει το ταχύτερο δυνατό η περιοχή μας από τη συγκοινωνιακή απομόνωση και όχι οι συζητήσεις για πέντε λεπτά περισσότερο δρόμο σε έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας.

Ο κ. Καχριμάνης, ουσιαστικά επανέλαβε την κοινή θέση που είχαν διατυπώσει πριν από αρκετούς μήνες οι περιφερειάρχες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας για ολοκλήρωση του Ε65 με κατάληξη στην Εγνατία Οδό, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί προκειμένου να εξυπηρετούνται οι τρεις περιφέρειες.

  
Οι προτάσεις του Στ. Καλογιάννη


          Ο Στ. Καλογιάννης στην επιστολή του, την οποία απευθύνει προς τους βουλευτές, την Περιφέρεια, τους Δήμους, το ΤΕΕ, τα Επιμελητήρια Ελλάδος και την κοινοποιεί στο Υπουργείο, αρχικά αναφέρεται στο ιστορικό της επανεκκίνησης των εργασιών που έγινε επί θητείας του στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών. Σημειώνει δε ότι στην τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης του Ε65, η οποία κυρώθηκε από τη Βουλή το 2013, ρητά προβλέπεται ότι για το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία Οδό, ο παραχωρησιούχος οφείλει να καταθέσει εναλλακτική λύση, χωρίς να δεσμεύεται το Δημόσιο για αυτήν.

Ο κ. Καλογιάννης, σημειώνει ότι ο παραχωρησιούχος κατέθεσε την πρότασή του, την οποία επεξεργάζεται το Υπουργείο, ενώ παράλληλα κινείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής της.


Αναφέροντας αναλυτικά τις ενστάσεις του ο πρώην Υπουργός, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων:


          «Με την προωθούμενη χάραξη, ο άξονας Ε65 θα συναντήσει την Εγνατία οδό πολύ μακριά από τα Ιωάννινα, κοντά στο Κηπουρειό Γρεβενών. Όποιος δηλαδή, κινούμενος από Ιωάννινα προς Αθήνα (ή Θεσσαλία), ακολουθήσει αυτή την χάραξη, θα είναι αναγκασμένος να διανύσει περίπου 30 χλμ. επιπλέον για να φθάσει μέχρι την Καλαμπάκα! Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιλέξει τον άξονα Ε65, αλλά την Ιόνια οδό, η οποία θα είναι ένας πολύ ασφαλής αυτοκινητόδρομος, αλλά ως διαδρομή είναι και μεγαλύτερη και ακριβότερη. Ακυρώνονται, ουσιαστικά, σημαντικά οφέλη από την υλοποίηση του άξονα Ε65, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση παραχώρησής του».


Η λύση που προτείνει


          Ακολούθως ο κ. Καλογιάννης αναφέρει τη λύση στην οποία κατέληξε με τη συνεργασία έμπειρων τεχνικών συνεργατών του, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει «τεχνικά τεκμηριωμένη και κατά πολύ συντομότερη απ’ ότι η προωθούμενη από το Υπουργείο».
«Ειδικότερα- σημειώνει- η προτεινόμενη λύση κινείται ανατολικότερα, έχει συνολικό μήκος (Α – Γ) 27,5 χλμ, έναντι 54,5 χλμ περίπου της προωθούμενης από το Υπουργείο (Α – Δ – Β – Γ), ενώ παράλληλα, η απόσταση προς Γρεβενά – Σιάτιστα/Καστοριά – Αλβανία αυξάνεται μόνο κατά 6 χλμ. Έχει δε, επιπλέον, το μεγάλο πλεονέκτημα ότι παρακάμπτει τη ζώνη μόνιμης παρουσίας της αρκούδας (δίκτυο “Natura 2000”) στα όρια των Νομών Ιωαννίνων – Τρικάλων, οπότε η περιβαλλοντική αδειοδότησή της είναι απλή».


Επιγραμματικά τα οφέλη της πρότασής του, όπως τα εκτιμά είναι τα εξής:


- Συντομεύει κατά πολύ (27 χλμ.) την απόσταση από Ιωάννινα προς Τρίκαλα και εκείθεν προς Λάρισα/Αθήνα.
- Θα διευκολύνει τα μέγιστα όσους κινούνται κυρίως από τους Νομούς της Ηπείρου, της Κέρκυρας, καθώς και από Αλβανία, προς Θεσσαλία/Αττική (και αντίστροφα), διότι μικραίνει σημαντικά την απόσταση.
- Δεν επηρεάζει την κίνηση από Δυτική Μακεδονία προς Θεσσαλία/Αττική, καθώς η αύξηση του μήκους είναι αμελητέα, της τάξης των 6 χλμ.
- Δεν έχει ουσιαστικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς παρακάμπτει ευαίσθητες οικολογικά περιοχές.
-Το εκτιμώμενο κόστος της δεν ξεπερνάει το αντίστοιχο της προωθούμενης από το Υπουργείο λύσης.
Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της δημιουργίας του Πάρκου ΚαλαμπάκαςΥποβλήθηκε στις 10 Αυγούστου 2016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  2014-2020, η πρόταση του Δήμου Καλαμπάκας με τίτλο "Βελτίωση-Ανάπλαση χώρου στο Ο.Τ.187", προυπολογισμού 955.000,00 €.
                                              
          Η Δημοτική αρχή με το έργο αυτό, ευελπιστεί να δημιουργήσει το μεγαλύτερο δημοτικό ελεύθερο χώρο ξεκούρασης και αναψυχής στην πόλη της Καλαμπάκας, τόσο για παιδιά, όσο και για ενήλικες και με έντονη την παρουσία του φυσικού περιβάλλοντος.

          Ο Δήμος Καλαμπάκας, αν και αποτελεί σημαντικό εθνικό πόλο τουριστικής έλξης, εντούτοις δεν διαθέτει στο αστικό του περιβάλλον, εκείνους τους κοινόχρηστους χώρους που βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου και προσδίδουν νέες ενεργητικές - δημιουργικές δραστηριότητες που αυξάνουν το χρόνο παραμονής των επισκεπτών.


Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Αυτοκινητόδρομος Ε65: Προχωρούν τα έργα, προχωρούν και οι πληρωμές Δημοσίου42,85εκ.ευρώ πλήρωσε πριν απο λίγες μέρες το Υπουργείο Υποδομών την παραχωρησιούχο "Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε" για τα έργα στον Ε65. Πρόκειται για την 7η καταβολή της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου με το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει το Δημόσιο από τον Δεκέμβριο του 2013 μέχρι και σήμερα να φτάνει τα 324.581.133 ευρώ.

         Τα ποσά αυτά αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστηημα σε συνδυασμό με τον τραπεζικό δανεισμό προκειμένου το έργο να επιταχυνθεί και να φτάσει στην ολοκλήρωση. Μέχρι σήμερα τα έργα έχουν φτάσει σε πρόοδο λίγο κάτω από το 80%, μόλις 8 μήνες πριν την προγραμματισμένη παράδοση τους στην κυκλοφορία.

            Αυτό σημαίνει πως στους επόμενους μήνες η πρόοδος θα πρέπει να ξεπερνά το 2%. Η θερινή περίοδο βοηθά σε αυτό καθώς μέχρι τον Οκτώβριο-Νοέμβριο οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τα έργα πάνε με πολύ καλούς ρυθμούς ενώ και στο επίπεδο των απαλλοτριώσεων έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι εκκρεμότητες.Μη επανδρωμένα αεροχήματα (drones) και Γεωργία Ακριβείας

Η υιοθέτηση πρακτικών Γεωργίας Ακριβείας με χρήση μη επανδρωμένων αεροχημάτων (drones) μπορεί να αποτελέσει μια μέθοδο αριστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας που θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα, θα εξοικονομεί πόρους και εισροές και θα στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη της αγροτικής επιχείρησης.

          Η Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ) είναι ένα σύστημα διαχείρισης του συνόλου της γεωργικής εκμετάλλευσης με τη χρήση πληροφορικής, δορυφορικού εντοπισμού θέσης (Global Navigation Satellite System, GNSS), δεδομένων τηλεπισκόπησης και εγγύς συλλογής δεδομένων. Οι τεχνολογίες αυτές έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των συντελεστών παραγωγής και δυνητικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

          Θεωρητικά, η ΓΑ αποσκοπεί στο να προσδώσει οφέλη που θα προκύψουν κυρίως λόγω της αύξησης των αποδόσεων, της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της βελτίωσης της ευζωίας των ζώων και της προστασίας του περιβάλλοντος. Συνεπώς, η ΓΑ συμβάλλει στον ευρύτερο στόχο που αφορά την αειφορία της γεωργικής παραγωγής. Η εφαρμογή της ΓΑ έχει καταστεί δυνατή χάρη στην ανάπτυξη τεχνολογιών που σχετίζονται με τους αισθητήρες, τη φωτογραμμετρία, τη χαρτογράφηση, την ραγδαία ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροχημάτων (unmanned aerial vehicles, UAVs, drones) και τη σύνδεση όλων αυτών με δράσεις που σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία όπως την καλλιέργεια, τη σπορά, τη λίπανση, την εφαρμογή σκευασμάτων και τέλος τη συγκομιδή. Ειδικότερα η ραγδαία εξέλιξη του GNSS έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο. Το γνωστό σε όλους μας GPS και η δυνατότητα παραγωγής γεωχωρικών δεδομένων χρησιμοποιούνται ευρέως σε αυτό που ονομάζουμε ΓΑ μέσω εφαρμογών όπως τα UAV και το αυτοκινούμενα γεωργικά εργαλεία (τρακτέρ).Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αισθητήρων μέσω των οποίων συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του εδάφους, του νερού αλλά και του μικροκλίματος αποτελεί βασικό μέρος του συστήματος της ΓΑ. ΟΙ αισθητήρες αυτοί σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των UAVs έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στην εφαρμογή της ΓΑ. Σαν αγορά, η ΓΑ αποτιμάται σε 2,76 δισεκατομμύρια δολλάρια το 2015 και αναμένεται να αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,7% μέχρι το 2020.


Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Ανάρτηση Κτηματογράφησης σε περιοχές της Αργολίδας και της Αρκαδίας

      Ξεκινά τη Δευτέρα 22 Αυγούστου, η Ανάρτηση των Κτηματολογικών Στοιχείων των Προκαποδιστριακών ΟΤΑ: Μιδέας, Δαλαμανάρας, Ελληνικού, Ήρας, Ινάχου, Κουρτακίου, Λάλουκα, Νέου Ηραίου, Πυργέλλας, Αγίου Ανδριανού, Ανυφίου, Ασίνης, Δρεπάνου, Ηραίου, Λευκακίων, Νέας Τίρυνθας, Νέου Ροεινού, Πυργιώτικων και Τολού των Καλλικρατικών Δήμων Άργους – Μυκηνών και Ναυπλιέων της Π.Ε. Αργολίδας και των ΟΤΑ: Αγ. Κωνσταντίνου,Μερκοβουνίου και Σκοπής του Καλλικρατικού Δήμου Τρίπολης της Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
          Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την ανωτέρω ημερομηνία να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά των στοιχείων της Ανάρτησης στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Για τους κατοίκους αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η αντίστοιχη προθεσμία είναι τέσσερις (4) μήνες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς αποσπάσματα από τους Κτηματολογικούς Πίνακες και τα Διαγράμματα, στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλωθεί από κάθε πολίτη.
          Μέσω της Ανάρτησης οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν την καταγραφή των ιδιοκτησιών τους και να διορθώσουν τυχόν σφάλματα. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι η κτηματογράφηση θα ολοκληρωθεί σωστά και δεν θα υπάρχουν προβλήματα στη μετέπειτα λειτουργία του Κτηματολογίου. Συνεπώς, στη φάση αυτή η συμμετοχή των πολιτών είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφύγουν άσκοπη ταλαιπωρία στο μέλλον. Μετά την ολοκλήρωση της Ανάρτησης, που περιλαμβάνει την υποβολή και εξέταση αιτήσεων διόρθωσης/ ενστάσεων και την αντίστοιχη διόρθωση στους κτηματολογικούς πίνακες, παράγονται τα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, οι Αρχικές Εγγραφές  του Κτηματολογίου, και ξεκινά να λειτουργεί το Κτηματολογικό Γραφείο, στη συγκεκριμένη περιοχή, στη θέση του Υποθηκοφυλακείου.

Ηλεκτρονική Ανάρτηση κτηματογράφησης

          Με την έναρξη της Ανάρτησης, κάθε δικαιούχος θα μπορεί να δει τα στοιχεία που τον αφορούν και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Κτηματολογίου www.ktimatologio.gr στο portal e– ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Κάθε δικαιούχος μπορεί να δει τα στοιχεία της Ανάρτησης, είτε με τη χρήση των κωδικών ασφαλείαςπου χρησιμοποιεί στις εφαρμογές taxisnet, είτε αφού δημιουργήσει (αν δεν  έχει ήδη) τον  προσωπικό του κωδικό Κτηματολογίου και εισάγει επιπλέον τα «τρία κλειδιά» που βρίσκονται στο αποδεικτικό της δήλωσής του. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσει τους κωδικούς taxisnet θα δει όλα τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται σε ανάρτηση και έχουν συνδεθεί με το ΑΦΜ του.
          Ηλεκτρονικά, επίσης, υποστηρίζεται η υποβολή αίτησης διόρθωσης προσωπικών στοιχείων μέσω της ειδικής εφαρμογής «Ανάρτηση» στην ενότητα «Κτηματογράφηση» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Απαραίτητα στοιχεία για την πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή είναι τρία «κλειδιά»: Αριθμός Πρωτοκόλλου Δήλωσης, Κωδικός Προσώπου και Κωδικός Ιδιοκτησίας, τα οποία αναγράφονται πάνω στο Αποδεικτικό Υποβολής Δήλωσης.


Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

ΕΝΦΙΑ: Τα λάθη στο Ε9 που μπορεί να «κάψουν» τους ιδιοκτήτες

«Καμπανάκι» χτυπά το υπουργείο Οικονομικών στους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς. μέχρι να εκδοθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ και να πιστοποιηθεί ότι δεν υπάρχουν τερατώδη λάθη, στην κυβέρνηση θα κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η διαδικασία εκκαθάρισης, βρίσκεται στην τελική ευθεία και εκτιμάται ότι μέχρι τα μέσα του μήνα τα ραβασάκια θα έχουν αναρτηθεί στο Taxis. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαιώνεται αρμοδίως, τα εκκαθαριστικά θα έχουν εκδοθεί πριν το τέλος του μήνα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ανοίξει ο δρόμος από τον Σεπτέμβρη για την πρώτη από τις πέντε δόσεις του ΕΝΦΙΑ.
          Την ανησυχία που επικρατεί στο υπουργείο Οικονομικών ήρθε να επιβεβαιώσει και η χθεσινή τροπολογία Τσακαλώτου- Αλεξιάδη, με την οποία επί της ουσίας εκπέμπεται το μήνυμα «διορθώσετε τα λάθη στο Ε9 με το μισό πρόστιμο μην τύχει και σας έρθει κεραμίδα ΕΝΦΙΑ».Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας με την οποία δίνεται περιθώριο διορθώσεων με έκπτωση προστίμου κατά 50% έως τις 30 Νοεμβρίου, το υπουργείο έχει διαπιστώσει σωρεία λαθών στα Ε9 τα οποία μπορεί να στοιχίσουν ακριβά στους ιδιοκτήτες ακινήτων. «Όπως προκύπτει από τα μηχανογραφικά στοιχεία, υπάρχουν σοβαρά λάθη στην περιγραφή των ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο ορθός υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ» σημειώνεται.
      Τα συνηθέστερα λάθη, σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες, εντοπίζονται στη δήλωση των στοιχείων για τα αγροτεμάχια, αλλά και τα αστικά ακίνητα. Όπως περιγράφει στέλεχος με γνώση της κατάστασης, υπήρχε ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου στο βουνό ο οποίος κατά λάθος είχε πατήσει την ένδειξη «απόσταση από τη θάλασσα 0-100 μέτρα» και του έβγαινε ο κούκος αηδόνι στον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ. Ο συμπληρωματικός φόρος στα αγροτεμάχια ανεστάλη για φέτος, ο κίνδυνος εκκαθαριστικών με φουσκωμένο φόρο, λόγω λαθών, δεν έχει εκλείψει. Ένα άλλο λάθος, το οποίο συχνά κάνουν φορολογούμενοι αφορά στον όροφο όπου βρίσκεται το διαμέρισμα, παράμετρος η οποία είναι ικανή να φουσκώσει σημαντικά το φόρο ενώ δεν λείπουν τα λάθη στη δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων ή σε θέματα που αφορούν την ψιλή κυριότητα και την επικαρπία του ακινήτου.
Τα συνηθέστερα λάθη που εντοπίζονται αφορούν:
1. Τη δήλωση βοηθητικών χώρων ως κύριων. Σε αυτές τι περιπτώσεις, ο χρεώνεται κανονικός φόρος ανά τετραγωνικό και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης.
2. Τη δήλωση ακινήτων στα οποία υπάρχει επικαρπωτής. Θα πρέπει να δηλώνεται το σωστό έτος γέννησης του επικαρπωτή, καθώς από την ηλικία του εξαρτάται και το ποσοστό του φόρου του ακινήτου το οποίο θα χρεωθεί σε αυτόν και αντίστοιχα το ποσοστό του φόρου που θα χρεωθεί στον ψιλό κύριο. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του επικαρπωτή τόσο μεγαλύτερο μέρος του φόρου του ακινήτου χρεώνεται στον ψιλό κύριο.
3. Την καταγραφή της επιφάνειας, της ηλικίας του ακινήτου (ως έτος κατασκευής δηλώνεται το έτος έκδοσης της οικοδομής αδείας) και του ορόφου είναι πολύ συνηθισμένα. Αξίζει να σημειωθεί ότι για μεζονέτες, ως όροφος δηλώνεται ο υψηλότερος όροφος της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.

Παράταση για τη διόρθωση λαθών

          Με βάση τη χθεσινή τροπολογία, οι φορολογούμενοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη στο Ε9 έως τις 30 Νοεμβρίου καταβάλλοντας το ήμισυ του προβλεπόμενου προστίμου ( από τα 100 ευρώ, με την έκπτωση το πρόστιμο περιορίζεται στα 50 ευρώ). Η τροπολογία ορίζει ότι παρατείνεται από τη λήξη της (29.7.2016), και για τέσσερις ακόμη μήνες (δηλαδή έως 30.11.2016) η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων. Για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν έως και την προαναφερόμενη νέα καταληκτική ημερομηνία, το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 μειώνεται στο μισό. Οι διορθώσεις των λαθών στο Ε9 θα πρέπει να γίνουν από τους φορολογούμενους αυτοπροσώπως στην εφορία τους, ωστόσο, αν έχει εκδοθεί με λάθος στοιχεία το εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, νέες περιπέτειες περιμένουν ιδιοκτήτες και εφορίες για τη διόρθωση του φόρου.