ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ


1. Τι είναι το Τοπογραφικό Διάγραμμα;
       
         Το τοπογραφικό  διάγραμμα  αποτελεί  μια ολοκληρωμένη μελέτη  που αποτελείται  από  τις επίγειες μετρήσεις, τις εργασίες γραφείου και την έρευνα του μηχανικού στις  αρμόδιες  υπηρεσίες. 
Το τοπογραφικό  διάγραμμα συντάσσεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον
σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί.


2. Πότε απαιτείται η εκπόνηση ενός Τοπογραφικού Διαγράμματος;
 • Συμβολαιογραφική πράξη (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ)
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών-αλλαγών χρήσεων σύμφωνα με το Ν.4178/2013
 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων
 • Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας
 • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 • Έλεγχος – Εύρεση αγροτεμαχίων, Εμβαδομετρήσεις
 • Κτηματολόγιο (εντάξεις-ενστάσεις)
 • Χάραξη Οικοδομικών (Ο.Γ.) – Ρυμοτομικών Γραμμών (Ρ.Γ.).
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού, λατομικών χώρων
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού - προσκύρωσης
 • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 • Αδειοδότηση κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
 • Αδειοδότηση γεωτρήσεων
   

     3. Ποιός έχει δικαίωμα σύνταξης, σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός        εξαρτημένου Τοπογραφικού Διαγράμματος;

     Μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών. 

(ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου