Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

 Χρησιμότητα Τοπογραφικού Διαγράμματος και Βεβαίωση Μηχανικού

topografiko dΤοπογραφικό Διάγραμμα

 Το τοπογραφικό διάγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μελέτη που αποτελείται από τις επίγειες μετρήσεις, τις εργασίες γραφείου και την έρευνα του μηχανικού στις αρμόδιες υπηρεσίες. Συντάσσεται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Κάποιοι από αυτούς τους σκοπούς είναι:

 • Συμβολαιογραφική πράξη (συμβόλαια, μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, αποδοχές κληρονομιάς, κλπ)
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών-αλλαγών χρήσεων σύμφωνα με το Ν.4014/2011
 • Οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων - αγροτεμαχίων
 • Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας
 • Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 • Έλεγχος – Εύρεση αγροτεμαχίων, Εμβαδομετρήσεις
 • Κτηματολόγιο (εντάξεις-ενστάσεις)
 • Χάραξη Οικοδομικών (Ο.Γ.) – Ρυμοτομικών Γραμμών (Ρ.Γ.).
 • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού, λατομικών χώρων
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Πράξη τακτοποίησης – αναλογισμού - προσκύρωσης
 • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 • Αδειοδότηση κεραιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
 • Αδειοδότηση γεωτρήσεων

Βεβαίωση Μηχανικού

Σύμφωνα με την παρ.4, αρθρ.23 του Ν.4014/11 σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (μεταβίβαση, γονική παροχή, υποθήκη ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο) που συντάσσεται από τις 21/09/2011, είναι πλέον υποχρεωτική η βεβαίωση μηχανικού.
Στη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν:
την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη, το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 (άρθρο 23 Ν.4014), καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3(άρθρο 23 Ν.4014).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, βεβαίωση μηχανικού χρειάζεται και για την μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων στα οποία δεν υπάρχει κτίσμα, ενώ συνοδεύεται και με τοπογραφικό διάγραμμα.

Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο (2) μηνών και πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση μηχανικού και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου