ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (ΠΕΑ)


1. Τι είναι το ΠΕΑ;

     Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

2. Πότε απαιτείται η έκδοση του ΠΕΑ;

          Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:
  • Με το πέρας της κατασκευής κάθε   νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.
  • Για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα),
  • Για κάθε ενοικίαση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
  • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».

(ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου