Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

10.

Δώδεκα ερωτοαπαντήσεις για το νέο Εξοικονομώ κατ΄οίκον


       Εντός του επόμενου διμήνου θα έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το περιεχόμενο του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον». Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες διαμορφώνουν τις παραμέτρους του νέου προγράμματος ως εξής:


1.Πότε θα είναι έτοιμο το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»;

            Στα τέλη Μάιου-αρχές Ιουνίου αναμένεται να είναι έτοιμος ο οδηγός για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης νοικοκυριών στο νέο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που προωθείται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.
2.Ποιο θα είναι το ύψος του νέου προγράμματος και πόσοι θα ωφεληθούν;

         Για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» θα διατεθούν περίπου 300 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, τα οποία σε συνδυασμό με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, θα κινητοποιήσουν συνολικά πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Οι ωφελούμενοι αναμένεται να προσεγγίσουν τις 40.000.
3.Ποια θα είναι τα χρηματοδοτικά πλαίσια του προγράμματος, που αφορούν τους δυνητικά ωφελούμενους;

          Στο νέο πρόγραμμα θα προβλέπεται ένα τμήμα επιδότησης ή/και χαμηλότοκου δανείου, ενώ το υπόλοιπο της δαπάνης θα καλύπτεται από ίδια συμμετοχή του νοικοκυριού. Συγκεκριμένα το επιδοτούμενο ή/και δανειοδοτούμενο σκέλος θα αφορά το 50% της δαπάνης και θα εξαρτάται από εισοδηματικά κριτήρια που θα εξειδικευθούν στον οδηγό του προγράμματος, ενώ η συμμετοχή κάθε νοικοκυριού πρέπει να καλύπτει το υπόλοιπο 50% της δαπάνης. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία θα είναι 25.000 ευρώ κατά ανώτατο όριο, με παράλληλη επικαιροποίηση των τιμών για τα είδη που επιχορηγούνται, ώστε να αντανακλούν καλύτερα τις τρέχουσες τιμές της αγοράς και να αποφευχθούν φαινόμενα υπερτιμολογήσεων. Σημαντικό ρόλο στο νέο πρόγραμμα θα παίζει και ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, καθώς ενδέχεται να υπάρχει προσαύξηση κατά 5% ανά μέλος. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης με προοπτική αυτό να μπορεί να κλιμακωθεί έως και στο 70% (το ελάχιστο θα είναι 25%). Τα εισοδηματικά κριτήρια, βάσει των οποίων θα γίνεται η επιδότηση ή/και η δανειοδότηση, θα περιλαμβάνουν περισσότερες κατηγορίες –ίσως και έξι ή επτά– σε σχέση με το προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», που περιελάμβανε τρεις βασικές εισοδηματικές κατηγορίες. Το οικογενειακό ή το ατομικό εισόδημα θα παραμένει το βασικό κριτήριο για την κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιδότησης, αλλά θα προστεθεί και η παράμετρος των προστατευόμενων μελών.
4.Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

          Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
A. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ).
B. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
Γ. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνονται αντλίες θερμότητας, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (λέβητες) και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.
5.Θα είναι υποχρεωτική η χρηματοδότηση από τις τράπεζες;

          Η δανειοδότηση από τράπεζες δεν θα είναι υποχρεωτική. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό με την επιχορήγηση, προκειμένου να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών. Εάν ληφθεί σχετικό δάνειο, η διάρκεια του θα διαμορφώνεται από 4 έως 6 έτη.
6.Πόσες αιτήσεις θα μπορεί να υποβάλλει ο κάθε ενδιαφερόμενος;

          Θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.
7.Χρειάζομαι ενεργειακό σύμβουλο για να ενταχθώ και να υλοποιήσω το πρόγραμμα;

          Θα υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου για την προετοιμασία της αίτησης. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις.
8.Πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα;

          Η διαδικασία θα προβλέπει ότι σε πρώτη φάση οι δυνητικά ωφελούμενοι θα συμπληρώνουν στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος την αίτηση που θα αναρτηθεί στην επίσημη διαδικτυακή πύλη, θα επισυνάπτουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα επιλέγουν, εάν επιθυμούν χορήγηση δανείου, την τράπεζα που θα εξετάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα. Το μοναδικό κριτήριο με βάση το οποίο θα γίνεται η ένταξη στο πρόγραμμα θα είναι η σειρά με την οποία έχει καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ο υποψήφιος. Σε δεύτερη φάση και μετά την έγκριση της πιστοληπτικής τους ικανότητας για όσους ωφελούμενους έχουν επιλέξει χορήγηση δανείου, οι δυνητικά ωφελούμενοι θα απευθύνονται σε ενεργειακό επιθεωρητή ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.
9.Τι είναι το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

          Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι το έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό επιθεωρητή (Μηχανικό) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (ή τμήματος αυτού). Με το Ενεργειακό Πιστοποιητικό το κτήριο κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες και ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, μαζί με ενδεικτικό κόστος και χρόνο απόσβεσης.
10.Τι είναι Ενεργειακή Κλάση (κατηγορία);

          Η ενεργειακή κλάση έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας που πετυχαίνει ένα κτήριο και υπολογίζεται με βάση κάποιες παραμέτρους, όπως η ηλικία του κτηρίου, ο προσανατολισμός του, η θερμομόνωση του κελύφους, τα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα), το σύστημα θέρμανσης και το σύστημα ψύξης και ο φωτισμός του ανάλογα με τη χρήση του (κατοικία, κατάστημα κ.λπ.). Υπάρχουν εννέα ενεργειακές κατηγορίες (Α+, Α, Β+,Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η) που αντιστοιχούν στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αναβάθμιση των κατοικιών στο νέο πρόγραμμα θα πρέπει, υποχρεωτικά, να γίνεται στη Β' ενεργειακή κλάση, με κριτήριο το ύψος οικογενειακού εισοδήματος.
11.Ποιες είναι οι καλύτερες ενεργειακές κλάσεις/κατηγορίες;

          Οι καλύτερες είναι οι Α+, Α, Β+, Β και αφορούν τα καινούργια κτήρια που έχουν κατασκευαστεί με τις σύγχρονες προδιαγραφές και έχουν καλή θερμομόνωση, ενεργειακά τζάμια και σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, αλλά και παραγωγής ζεστού νερού. Παράλληλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτές τις κατασκευές φέρουν τις κατάλληλες ενεργειακές σημάνσεις και πιστοποιήσεις.
12.Ποιες είναι οι χειρότερες ενεργειακές κλάσεις/κατηγορίες;

          Οι κατηγορίες Γ, Δ, Ε αφορούν σπίτια που έχουν κατασκευαστεί με τον παλιό κανονισμό θερμομόνωσης, δηλαδή μετά το 1979 και είναι κατά κανόνα κατοικίες με παλαιά διπλά τζάμια, που έχουν θερμομόνωση. Οι κατηγορίες Ζ και Η αφορούν τα πιο παλαιά κτίρια, που είναι η πλειοψηφία των κατοικιών στην Ελλάδα και είναι και τα πιο ενεργοβόρα, εξαιτίας της ανυπαρξίας απαιτήσεων σε θερμομόνωση όταν χτίστηκαν.Δασικοί χάρτες: Οι νέες ημερομηνίες για ενστάσεις και για τους κατοίκους εξωτερικού
  
          Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος παρατείνεται έως την 12η Ιουνίου 2017 η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής τους, λήγει πριν την ανωτέρω ημερομηνία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ως ημερομηνία λήξης τής άνω προθεσμίας, νοείται η ημερομηνία που προκύπτει από την εφαρμογή τής αντίστοιχης των εκατόν πέντε (105) ημερών και ετσι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εντάσεων , για όλες τις περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών, είναι η 12η Ιουνίου 2017, για δε τους μόνιμα κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η 3η Ιουλίου 2017.

              Συνεπώς, η ΕΚΧΑ θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

1. Έκδοση τροποποιητικής απόφασης ανάρτησης τού δασικού χάρτη και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων, που θα αναφέρεται, αποκλειστικά, στις νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων. 

2. Έκδοση, ομοίως, τροποποιητικής απόφασης συγκρότησης Σ.Υ.Α.Δ.Χ., ως προς το χρόνο λήξης τής λειτουργίας τους. 

3. Ενδεχόμενη τροποποίηση, εφόσον κριθεί απαραίτητο, των δημόσιων συμβάσεων που αφορούν την υποστήριξη τής λειτουργίας των Σ.Υ.Α.Δ.Χ. από αναδόχους, σύμφωνα με τις διατάξεις τής παραγράφου 1. γ τού άρθρου 132 τού ν. 4412/2016.

          Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στην οποία, επίσης, απευθύνεται η εγκύκλιος, παρακαλείται να μεριμνήσει για τη διατήρηση ανοιχτής σε λειτουργία τής διαδικτυακής εφαρμογής της, ώστε να εξακολουθήσει να δέχεται τις αντιρρήσεις που υποβάλλονται μέχρι τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες.Χρυσό συμβόλαιο 1,5 δισ. στο μετρό
  
          Σε πλήρη κινητοποίηση για το χρυσό συμβόλαιο της Αττικό Μετρό συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ βρίσκονται η ελληνική και η διεθνής κατασκευαστική αγορά, με σκοπό την προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για τη γραμμή 4 του μετρό. Η νέα γραμμή από το Αλσος Βεΐκου έως το Γουδή θα έχει μήκος περίπου 13 χλμ., θα περιλαμβάνει 14 νέους σταθμούς και θα εξυπηρετεί 220.000 επιβάτες.
          Για το μεγαλύτερο έργο υποδομής μετά τους αυτοκινητόδρομους, που προκηρύχθηκε την περασμένη εβδομάδα, προβλέπεται συνωστισμός υποψηφίων. Ωστόσο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις συμμαχίες και τις ζυμώσεις μεταξύ ελληνικών και διεθνών ομίλων, γύρω από τις οποίες θα θεμελιωθούν οι κοινοπραξίες που θα χτυπήσουν τη μεγάλη εργολαβία. Ενδεικτική του κλίματος που διαμορφώνεται είναι η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας από την Ισπανική FCC, παρουσία μελετητών, συμβούλων και στελεχών του μετρό όπου έγινε παρουσίαση του έργου. Η εταιρεία βρίσκεται κατά πληροφορίες σε συζητήσεις με τον όμιλο Μυτιληναίου για κοινή κάθοδο στον διαγωνισμό με τη ΜΕΤΚΑ.
            Οι Ισπανοί έχουν μεγάλη παράδοση στους διαγωνισμούς του μετρό στην Αθήνα, αφού συμμετείχαν σε πολλούς εξ αυτών. Κατάφεραν όμως να κερδίσουν μόνο τις επεκτάσεις του μετρό για Περιστέρι σε κοινό σχήμα με την J&P Αβαξ. Είναι σαφές ότι οι συζητήσεις και οι επαφές θα κορυφωθούν το επόμενο τρίμηνο, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τις συμμαχίες τους πριν από τα τέλη Ιουνίου (εάν δεν δοθεί παράταση), προκειμένου να προετοιμαστούν για την α' φάση του έργου, που είναι η προεπιλογή των σχημάτων. Τα σχήματα αυτά θα προχωρήσουν και στο επόμενο στάδιο που είναι η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών.
          Μετά την αποτυχία της στον διαγωνισμό για το Καστέλι, η Vinci θεωρείται άλλη μία από τις διεθνείς κατασκευαστικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, με άγνωστο προς το παρόν παρτενέρ. Μολονότι κρούσεις έχουν γίνει στον Ακτορα, τίποτα δεν φαίνεται να έχει οριστικοποιηθεί προτού μελετηθούν προσεκτικά τα τεύχη της προκήρυξης. Ενα από τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι και συζητείται μεν, σε χαμηλούς τόνους δε, αφορά τη δημιουργία συνασπισμού των μεγάλων ελληνικών τεχνικών εταιρειών. Οσοι παρακολουθούν από κοντά τις συζητήσεις αυτές υποστηρίζουν ότι η επίτευξη μιας αντίστοιχης συμφωνίας θα μπορούσε να αφορά μια ευρύτερη συνεργασία και σε άλλα έργα νέας γενιάς που οι εργολάβοι βλέπουν πλέον με τα κιάλια... Η συνέχεια αυτής της συζήτησης, από την οποία εξαιρούνται οι συμμαχίες με διεθνείς ομίλους που θα προκύψουν για τις ανάγκες του διαγωνισμού σε βαγόνια και σε ηλεκτρομηχανολογικά, φαίνεται να υποκρύπτει και την έντονη δυσφορία των ελληνικών τεχνικών εταιρειών απέναντι στα θέματα που άνοιξε η υπόθεση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι ελληνικές εταιρείες εμφανίζονται ενορχηστρωτές του καρτέλ στα έργα, αφήνοντας στο απυρόβλητο τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες, που, όπως ακούγεται με διάφορες παρεμβάσεις σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο παίρνουν συνεχείς αναβολές στην ακρόασή τους από την Επιτροπή.
         Η επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας θεωρείται ότι μπορεί να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σχήμα, όμως είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν η ιερή τριάδα των κατασκευών μπορεί να καλύψει τις υψηλές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις του έργου. Με βάση τη διακήρυξη, η Αττικό Μετρό βάζει πολύ ψηλά τον πήχη της οικονομικής επιφάνειας των υποψηφίων. Προβλέπεται ότι από τα οικονομικά μεγέθη θα πρέπει να προκύπτει χρηματοληπτική και οικονομική ικανότητα του υποψηφίου για ποσό τουλάχιστον 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ να είναι διαθέσιμα για χορήγηση δανείων και τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ για χορήγηση εγγυητικών επιστολών. Είτε από κοινού είτε χωριστά, είναι σαφές πάντως ότι στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν και οι τρεις μεγάλες τεχνικές εταιρείες του κλάδου (Ακτωρ, ΓΕΚ-Τέρνα, J&P Αβαξ). Αλλωστε το έργο θα δώσει δουλειά για τα επόμενα έξι έως επτά χρόνια στον τεχνικό κόσμο της χώρας που ζει αντιμέτωπος με το φάσμα της ανεργίας εξαιτίας της ολοκλήρωσης των μεγάλων οδικών έργων.


Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Σε λειτουργία η Ολυμπία Οδός, αυτοκινητόδρομος πλέον από Ελευσίνα μέχρι Πάτρα

          Εγκαινιάστηκε στην περιοχή της Παναγοπούλας ο αυτοκινητόδρομος Ολυμπία Οδός, δίνοντας τέλος σε μία περίοδο έργων που κράτησε για 8,5 (εφιαλτικά κατά πολλούς) χρόνια. Σε κλίμα ευφορίας, στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκε πολύς κόσμος και η ανυπομονησία για τη λειτουργία του νέου τμήματος από το Ξυλόκαστρο μέχρι το Ρίο ήταν εμφανής. Παρόν ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης που μίλησε πριν από τον Αλ.Τσίπρα, ο Γ.Γ.Υποδομών Γιώργος Δέδες, ο Γ.Γ.Μεταφορών Θ.Βούρδας, οι Περιφερειάρχες Δυτ.Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και Πελοποννήσου κος Τατούλης, βουλευτές κομμάτων κ.α.
           Πρέπει να τονίσουμε ότι στην κυκλοφορία δίδεται όλο το τμήμα που ήταν υπό κατασκευή από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ξυλοκάστρου μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Ρίου, με εξαίρεση τα 4 γνωστά σημεία: Καμάρι, Δερβένι, Αραχωβίτικα και τμήμα του υπέρ-κόμβου Ρίου δηλαδή σε ένα τμήμα περίπου 7χλμ. Ο αυτοκινητόδρομος ήδη λειτουργεί κανονικά σε όλο το μήκος του εκτός από το τμήμα των σηραγγων της Παναγοπούλας, όπου και πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγκαινίων. Το εν λόγω τμήμα θα αποδοθεί στην κυκλοφορία μετά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου. Αυτό σημαίνει ότι από σήμερα το απόγευμα που θα δοθεί στην κυκλοφορία, ο οδηγός από την Αθήνα προς την Πάτρα θα είναι πάνω σε ένα συνεχή αυτοκινητόδρομο, με εξαίρεση τα 4 σημεία που προβλέπεται να ολοκληρωθούν σταδιακά μέχρι τον Αύγουστο. Τα 201,5χλμ του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού θα διανύονται σε περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά (ίσως λίγο περισσότερο μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως τα έργα).
       Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και της Ηπείρου. Συνδέει τις τρεις Περιφέρειες και την Πρωτεύουσα της χώρας με τη σημαντικότερη πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη, το λιμάνι της Πάτρας.

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

          Η Ολυμπία Οδός ήταν αναμφισβήτητα ο δυσκολότερος σε κατασκευή δρόμος γιατί κατασκευή και λειτουργία γίνονταν ταυτόχρονα και μόνο κατά οι Σήραγγες είχαν την "πολυτέλεια" να έχουν το εργοτάξιο τους απομονωμένο από την κυκλοφορία. Οι εναλλαγές από εργοτάξιο σε δρόμο και από δρόμο σε εργοτάξιο είχαν ως αποτέλεσμα για το έργο να χρειαστεί να γίνει "συρραφή" για να είναι λειτουργικό. Για αυτό το λόγο μετά τον Φεβρουάριο που ο δρόμος έφτασε μέχρι το Ξυλόκαστρο, άρχισαν να δίδονται μικροτμήματα που το ένα μετά το άλλο, απελευθέρωναν περιοχές και αύξαναν το ποσοστό του έτοιμου αυτοκινητόδρομου.
          Στο σύνολο της η Ολυμπία Οδός, από τα διόδια Ελευσίνας μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Μιντιλογλίου στο τέλος της Παράκαμψης Πάτρας διαθέτει: 6 ΣΕΑ, 12 Σήραγγες με 25,6χλμ (και στις 2 κατευθύνσεις), 29 Ανισόπεδους Κόμβους, 80 Γέφυρες, 38 Άνω Διαβάσεις, 204 Κάτω Διαβάσεις, 369 Οχετούς. Το κόστος διοδίων για τον οδηγό από την Ελευσίνα μέχρι την Πάτρα ανέρχεται σε 11,5 ευρώ, δηλαδή ένα κόστος που ανέρχεται σε περίπου 0,062 λεπτά/χιλιόμετρο. Συνολικά ο οδηγός θα συναντά 5 σταθμούς διοδίων σε Ελευσίνα, Ισθμό, Κιάτο, Ελαιώνα (Αίγιο) και Ρίο.
          Κατά τη διάρκεια της κατασκευής το κόστος έφτασε τα 1,487 δισ ευρώ και υπήρξε συνδυασμός χρηματοδότησης: 38% από ιδιωτικά κεφάλαια (29% τραπεζικά δάνεια - 9% ίδια κεφάλαια), 33% από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 23% από τη συμβολή των χρηστών και 6% από το Ελληνικό Δημόσιο. Θα πρέπει να επισημάνουμε όπως και στα έργα των άλλων 4 αυτοκινητόδρομων ότι η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε καθοριστική και ιδιαίτερα για την περίοδο 2014-2017 καθώς η συμβολή των χρημάτων αυτών συνετέλεσε στην ολοκλήρωση των έργων που την περίοδο 2011-2013 κινδύνευσαν λόγω κρίσης και παύσης της τραπεζικής χρηματοδότησης να μείνουν ημιτελή με καταστροφικά αποτελέσματα για τα έργα αλλά και την οικονομία της χώρας.
        Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής της Ολυμπίας Οδού, σύμφωνα με όσα κατάγραψε το ypodomes.com υπήρξε η εμπλοκή σε περίπου 20 σημεία με την παράλληλα υπό κατασκευή σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Πάτρα. Η αρχική πρόβλεψη ήταν να έχουν ολοκληρωθεί τα σιδηροδρομικά έργα και να προχωρήσουν ανεμπόδιστα τα έργα του αυτοκινητόδρομου. Αυτό λόγω προβλημάτων και στα σιδηροδρομικά έργα δε συνέβη με αποτέλεσμα να έχουμε ταυτόχρονα έργα σε σιδηρόδρομο και αυτοκινητόδρομο. Εκεί χρειάστηκε η συνεργασία και συνεννόηση του Υπουργείου Υποδομών, της ΕΡΓΟΣΕ και του παραχωρησιούχου της Ολυμπίας Οδού προκειμένου να γίνει μία προγραμματική σύμβαση και ξεμπλέξουν τα δύο έργα στα σημεία συνάντησης. Τα πιο προβληματικά σημεία ήταν στο Δερβένι Κορινθίας αλλά και στις Καμάρες Αχαϊας.

ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΟΜΒΟΣ ΡΙΟΥ

       Τα δύο "καμάρια" της Ολυμπίας Οδού είναι αδιαμφισβήτητα οι Σήραγγες Παναγοπούλας και ο Υπέρ-Κόμβος Ρίου. Η Σήραγγα Παναγοπούλας στην κατεύθυνση προς Αθήνα με 4χλμ μήκος είναι πλέον η τρίτη μεγαλύτερη οδική σήραγγα της χώρας πίσω από τη Μεγάλη Σήραγγα Τεμπών στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (6χλμ) και τη Σηραγγα Δρίσκου στην Εγνατία Οδό (4,5χλμ). Πέρα από τη Μεγάλη Σήραγγα Παναγοπούλας έχουμε 2 ακόμα στην κατεύθυνση προς Αθήνα με 548+581 μέτρα η κάθε μία και μία στην κατεύθυνση προς Πάτρα με 3,179χλμ. Το σύμπλεγμα των σηράγγων της Παναγοπούλας είναι μια κατασκευαστική επιτυχία καθώς λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας της περιοχής χρειάστηκαν ειδικές μελέτες για την κατασκευή τους. Μια ακόμη ιδιαιτερότητα της περιοχής αυτής είναι ότι παράλληλα, πολύ κοντά και κάτω από τις σήραγγες του αυτοκινητοδρόμου κατασκευάζονται και οι σήραγγες του σιδηρόδρομου, κάνοντας το έργο τεχνικά ακόμη πιο δύσκολο. Οι σήραγγες διαθέτουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας, πέντε πάρκινγκ ανά κατεύθυνση και 10 συνδετήριες σήραγγες (πέντε πεζών και πέντε οχημάτων).
          Πολλά ήταν και τα έργα αντιστήριξης λόγω της συνεχόμενης επαφής του αυτοκινητόδρομου με τα βουνά της Βόρειας Πελοποννήσου και συνολικά κατασκευάστηκαν περισσότερα πό 400 τεχνικά έργα αντιστηρίξεων. Το δεύτερο μεγαλύτερο τεχνικό έργο της Ολυμπίας Οδού είναι ο Υπέρ-Κόμβος Ρίου. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο κόμβο ο οποίος είναι ένα ιδιαιτέρως πολύπλοκο τεχνικό έργο. Στην τελική του μορφή, που θα είναι μετά το καλοκαίρι θα εξυπηρετεί οκτώ διαφορετικές κατευθύνεις στις οποίες θα περιλαμβάνει τρεις άνω διαβάσεις, έξι κάτω διαβάσεις, δύο γεφυρώσεις του ποταμού Σέλεμνου και πολλαπλές ράμπες εισόδου- εξόδου. 
          Ο Υπέρ-Κόμβος Ρίου θα λειτουργήσει τώρα με τη σύνδεση προς Αντίρριο και Αθήνα και είναι απαραίτητος και για την εύρυθμη λειτουργία των έργων της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και της Ιόνιας Οδού. Ειδικά στην περίπτωση της Ιόνιας Οδού, θα είναι ο συνδετήριος κόμβος που θα διοχετεύονται τα οχήματα από/προς τον αυτοκινητόδρομο. Στην Ολυμπία Οδό οι εγκαταστάσεις της εταιρίας Συντήρησης και Λειτουργίας (ΚΕΣ), η κατασκευή των οποίων ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2016 στην περιοχή Άνω Βλυχάδα του Δήμου Μεγάρων. Στις εγκαταστάσεις το νέο υπερσύγχρονο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) λειτουργεί όλες τις μέρες, όλο τον χρόνο.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

       Το 2008 όταν ξεκίνησε η κατασκευή της Ολυμπίας Οδού η παραχώρηση παρέλαβε 33 θανατηφόρα ατυχήματα. Με πολύ επιτυχημένο τρόπο κατά τη διάρκεια της κατασκευής κατάφερε το 2016 να μειώσει τον αριθμό αυτό κατά 60% σε 13 θανατηφόρα ατυχήματα και ελπίδα όλων είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος που ξεκινά να λειτουργεί, να συμβάλει στην περαιτέρω μείωση αυτού του αριθμού. Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας της Μάλτας πριν από λίγες μέρες όπου συμμετέχει και η χώρα μας, στόχος είναι να μειωθούν μέχρι το 2030 κατά 50% τα θανατηφόρα τροχαία. Η λειτουργία της Ολυμπίας Οδού και των άλλων αυτοκινητόδρομων δίνει βάσιμες ελπίδες ότι αυτό μπορεί να γίνει εφικτό. Το όριο ταχύτητας στην Ολυμπία Οδό με την ολοκλήρωση των έργων είναι όπως και στο υπόλοιπο δίκτυο αυτοκινητόδρομων 130χλμ/ώρα εκτός από τμήματα που είτε έχουν ιδιαίτερη χάραξη είτε είναι σήραγγες, γέφυρες όπου η ταχύτητα αναγκαστικά θα είναι μικρότερη.
       Η Ολυμπία Οδός είναι μέρος του Ελληνικού Δικτύου Αυτοκινητόδρομων όπως πολλές φορές σας έχει ενημερώσει το ypodomes.com. Ενώνεται με πολλούς άλλους αυτοκινητόδρομους και συγκεκριμένα: Στα διόδια Ελευσίνας με την Αττική Οδό (ως η φυσική συνέχεια του ΠΑΘΕ), στην Κόρινθο με τον Αυτοκινητόδρομο Μορέα, στη Γέφυρα Ρίο-Αντίρριο με την Ιόνια Οδό (και την ίδια τη Γέφυρα), ενώ μελλοντικά θα συνδέεται και με τη φυσική συνέχεια της προς δυσμάς, τον Αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Πύργος. Πρόκειται για ένα αυτοκινητόδρομο που γίνεται πλέον η καρδιά των μετακινήσεων προς την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τα Ιόνια Νησιά και εν μέρει την Δυτική Στερεά. Υπολογίζεται ως ο δεύτερος συχνότερος αυτοκινητόδρομος της χώρας μετά από εκείνον της διαδρομής Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι οδηγοί στην Ολυμπία Οδό στο θέμα της οδικής ασφάλειας θα είναι πλέον σε δρόμο υψηλών προδιαγραφών πλήρως κλειστό με 3 ή 2 λωρίδες και ΛΕΑ ανά ρεύμα κυκλοφορίας ενώ από σήμερα θα έχουν υψηλού δείκτη υπηρεσίες. 24ωρη βοήθεια, ΣΕΑ, χωροθετημένες wc πλήρως εξοπλισμένες και με υψηλότατο δείκτη συντήρησης (καθαρισμός ανά περίπου 2-3 ώρες, παροχή ζεστού νερού, σαπουνιού, χαρτιού κλπ).


Αυτοκινητόδρομος Ε65: Σε λειτουργία μετά το Πάσχα το τμήμα Ανάβρα-Τρίκαλα

          Κλειδώνει όπως όλα δείχνουν και η υπόθεση παράδοσης στην κυκλοφορία του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Οδού Ε65. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ypodomes.com στο διάστημα μετά το Πάσχα και πριν τελειώσει ο Απρίλιος θα δοθεί το πρώτο τμήμα του Ε65 στην κυκλοφορία. Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το τμήμα που θα λειτουργήσει θα είναι το Ανάβρα-Τρίκαλα μήκους 51χλμ. Θα ξεκινά από τον Ανισόπεδο Κόμβο Ανάβρας στο 60οχλμ και θα καταλήγει στον Ανισόπεδο Κόμβο Τρικάλων στο 111οχλμ όπου και τελειώνει το έργο (σε αυτή τη φάση).
          Η απόσταση Ανάβρα-Τρίκαλα θα διαρκεί περίπου 20 λεπτά ενώ ο άξονας έχει χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητόδρομου με 2 λωρίδες +ΛΕΑ ανά ρεύμα κυκλοφορίας. Τα πρώτα χιλιόμετρα (περίπου 10) που είναι και τα πιο προβληματικά λόγω των απαλλοτριώσεων, "τραβούν" μαζί τους και άλλα 18χλμ που επίσης είναι έτοιμα. Σύμφωνα με στέλεχος της παραχωρησιούχου στο ypodomes.com οι αργοπορημένες απαλλοτριώσεις και οι προφορτίσεις που είναι απαραίτητες για να φτάσει σε συγκεκριμένο επίπεδο ο αυτοκινητόδρομος είναι οι αιτίες που δεν μπορεί να δοθεί άμεσα και το πρώτο τμήμα. Αναφερόμαστε στο τμήμα Ξυνιάδα-Ανάβρα μήκους 28χλμ (από ΧΘ 32,5 μέχρι ΧΘ 60) που αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία λίγο αργότερα, ίσως και μέχρι τον Ιούνιο, ολοκληρώνοντας τον κύκλο παραδόσεων στον Ε65 για το μεσαίο τμήμα που κατασκευάζεται.
         Στο σύνολο της η Κεντρική Οδός Ε65 θα έχει μήκος 79χλμ και η χρονοαπόσταση μεταξύ Λαμίας-Ξυνιάδας-Τρικάλων θα είναι μόλις 90 λεπτά από 125 λεπτά που είναι σήμερα. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσουν και τα ΣΕΑ του αυτοκινητόδρομου που έχουν χωροθετηθεί σε Σοφάδες και Ξυνιάδα ενώ θα υπάρχουν και 8 ελεύθερα παρκινγκ για τους οδηγούς. Παρά τη μεγάλη του χρησιμότητα ο Ε65 μέχρι να υλοποιηθεί τουλάχιστον το νότιο άκρο του από τη Λαμία μέχρι την Ξυνιάδα θα έχει το "προνόμιο" να είναι ο μοναδικός "τυφλός" αυτοκινητόδρομος καθώς θα συνδέεται μόνο με το τοπικό δίκτυο αλλά όχι με το δίκτυο αυτοκινητόδρομων της χώρας. Η εκκίνηση των εργασιών του Ε65 αναμένεται να γίνει φέτος και να ολοκληρωθεί το 2020 οπότε αυτή η "ιδιαιτερότητα" θα πάψει να υφίσταται και η ένωση του Ε65 με το υπόλοιπο δίκτυο θα γίνει πραγματικότητα.
          Η πλήρης ένωση και με το προς βορράν δίκτυο αυτοκινητόδρομων, με την Εγνατία, προϋποθέτει και την υλοποίηση του τμήματος Τρίκαλα-Εγνατία, έργο που προς το παρόν αναζητά χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ που είναι μεν θετική, χωρίς όμως να έχει καταφέρει να πάρει το πολυπόθητο ναι και να ξεκινήσει και εδώ η κατασκευή.


Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

8.

Ο νέος δρόμος και οι σήραγγες των Τεμπών από drone (video)


       Από το πρωί 7 Απριλίου δόθηκε στην κυκλοφορία ο νέος δρόμος της Κοιλάδας των Τεμπών, μέσα από τις Σήραγγες.
          Στο εντυπωσιακό βίντεο του Πασχάλη Μάντη που ακολουθεί φαίνεται ολόκληρη η νέα διαδρομή, όπως καταγράφηκε με drone.