ΑΔΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ


1. Πότε απαιτείται η Άδεια Περίφραξης;

         
      Σύμφωνα με τους Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 79 Α) και Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α) Περίφραξη με Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες:

   
      1.   Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου.
 2. Περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.
 3.Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή (όπως συρματόπλεγμα) σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.  
 4.Οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.

            
               Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις περιτοιχίσεων και περιφράξεων που δεν ορίζονται με τα παραπάνω απαιτείται Αδεια Δόμησης κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.4030/2011 (Ά 249).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου