Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Πολεοδομίες και Κτηματολόγιο - η ανάγκη της ενοποίησης τους


          Με καθυστέρηση δεκαετιών σταδιακά η χώρα εισέρχεται στην εποχή της κτηματογράφησης. Με το κτηματολόγιο η καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων γίνεται με σημείο αναφοράς το ακίνητο (ή καλύτερα το εμπράγματο δικαίωμα που συνδέεται με το ακίνητο) κατά τρόπο σύγχρονο, αξιόπιστο και ευέλικτο αντικαθιστώντας την προσωποκεντρική οργάνωση των υποθηκοφυλακείων του παρελθόντος.
           Βασική προϋπόθεση αυτής της αναδιοργάνωσης, αποτελεί η ανάγκη λεπτομερούς και ξεκάθαρης καταγραφής του συνόλου των δικαιωμάτων ανά ακίνητη ιδιοκτησία, κάτι που πέρα των τεχνικών ζητημάτων αποτελεί ένα πραγματικό πονοκέφαλο για εμάς τους νομικούς αλλά και τους μηχανικούς που συχνά οδηγεί σε αδιέξοδες καταστάσεις οι οποίες απαιτούν είτε δικαστική απόφαση είτε νομοθετική παρέμβαση.
           Το παρήγορο βέβαια είναι πως σταδιακά έχουμε αποκτήσει την τεχνογνωσία μετάβασης από το παλαιό ομιχλώδες τοπίο σε ένα νέο ξεκάθαρο και ασφαλές και ήδη μεγάλες περιοχές της χώρας (αφού αντιμετώπισαν σύνθετα και επίπονα ζητήματα), έχουν ολοκληρώσει πλήρως τη διαδικασία και πέρασαν στη νέα εποχή. Την ίδια στιγμή η αγορά των ακινήτων αντιμετωπίζει μια άλλη εξίσου σημαντική πληγή, την αναρχία της εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας και τα προβλήματα της εφαρμογής και ελέγχου της.
       Η ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικού οικοδομικού φακέλου των ακινήτων αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή, αξιόπιστη ανάπτυξη της αγοράς, για τη μείωση της διαφθοράς κυρίως όμως για να μετατρέψουμε το ελληνικό ακίνητο (οικοδομή), σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό διεθνές προϊόν. Αποτελεί δε σκαλοπάτι για την ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος χορήγησης και ελέγχου πολεοδομικών αδειών με πλήρη και άμεση καταγραφή κάθε σχετικού δεδομένου χωρίς γραφειοκρατικό κόστος και με οικονομία εργατοωρών. Η καθυστέρηση λοιπόν εφαρμογής του κτηματολογίου, και η εμπειρία που αποκομίσαμε από την υιοθέτησή του, μπορεί να μετατραπεί σε ένα απρόσμενο σύμμαχο ώστε σαν χώρα να κάνουμε το άλμα προς τα εμπρός.
        Η ενοποίηση των πολεοδομιών της χώρας με τα κτηματολογικά γραφεία (αυτά βέβαια που έχουν ολοκληρώσει το τελικό στάδιο κτηματογράφησης) θα αποτελούσε το εφαλτήριο για τη δημιουργία ενός κοινού και ενιαίου φορέα εποπτείας και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της χώρας. Επιπλέον στα ενοποιημένα αυτά γραφεία θα γινόταν η ψηφιακή απεικόνιση των αδειών των ακινήτων (πολεοδομικές άδειες) η έκδοση, τροποιήση κάθε σχετικής άδειας και η τήρηση των συγκεκριμένων αρχείων ενοποιημένα πλέον με αυτά του κτηματολογίου, ώστε να καταγράφεται η πραγματικότητα.
          Ουσιαστικά στον χώρο των ακινήτων θα μπορούσαμε να βιώσουμε αυτό που συντελείται στον χώρο της ασφάλισης με τον ΕΦΚΑ. Ένας ενιαίος φορέας, πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή (η οποία μπορεί να διενεργηθεί με τους όρους και την εμπειρία του κτηματολογίου), on line αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης, σε σχετικά γρήγορο χρονικό διάστημα, με το μικρότερο δυνατό κόστος, εξοικονομώντας πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Μέρος των πόρων που ήδη καταβάλλονται για τα ακίνητα, θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τη σχετική μετάβαση και να οδηγηθούμε σε ένα αξιόπιστο σύστημα διαχείρισης και καταγραφής της ακίνητης περιουσίας μας. Είναι μια προοπτική που οι αρχές της χώρας και οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να την διερευνήσουν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου