Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Πώς θα πάρετε τίτλους ιδιοκτησίας για καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου 
     Σε δημόσια διαβούλευση δόθηκε νομοσχέδιο που ρυθμίζει τα καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου από ιδιώτες.

   Όπως τονίζεται από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου αποτέλεσε αντικείμενο αυθαίρετων καταπατήσεων εκ μέρους ιδιωτών.

  Μεγάλος αριθμός δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων είναι καταπατημένα, τα μεν αγροτικά από αντίστοιχες εκμεταλλεύσεις, με ή χωρίς κατοικίες, στα δε αστικά έχουν ανεγερθεί κατοικίες ή πολυκατοικίες, εργοστάσια, αποθήκες, εργαστήρια ή κτίρια για οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση, που ιδιοκατοικούνται ή ιδιοχρησιμοποιούνται ή εκμισθώνονται σε τρίτους.

   Για την αντιμετώπιση της πιο πάνω κατάστασης έχουν εκδοθεί κατά καιρούς νόμοι που επέτρεπαν την εξαγορά των κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου από τους νομείς και κατόχους αυτών. Συγκεκριμένα με τους ν. 263/1968 ν.357/1976, ν.719/1977, ν.2166/1993 και ν.2386/1996 εξαγοράστηκαν αρκετά δημόσια κτήματα, έναντι τιμήματος, με ανάλογη ενίσχυση των κρατικών εσόδων και αντίστοιχα αποδέσμευση των διοικητικών του υπηρεσιών και των δικαστηρίων. Πλην όμως, λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων και, κυρίω,ς των κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων που έθεταν οι παραπάνω νόμοι ως προϋποθέσεις για την εξαγορά, το πρόβλημα των καταπατημένων ακινήτων του Δημοσίου δεν λύθηκε και ο επιδιωκόμενος σκοπός επιτεύχθηκε μόνο εν μέρει.

    Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η άμεση και ορθολογική εξαγορά των αυθαιρέτως κατεχόμενων ακινήτων με όρους και προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την επιτυχία του εγχειρήματος, αλλά και με δικλείδες ασφαλείας ώστε:

Α) να μην επιβραβευθούν πρόσφατες καταπατήσεις,

Β) να αποθαρρυνθούν τυχόν νέες καταπατήσεις

Γ) να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, ιδίως μέσω, του καθορισμού τιμήματος εξαγοράς ίσου με την αντικειμενική αξία κάθε ακινήτου (σε αντίθεση με τα ουσιωδώς χαμηλότερα τιμήματα προηγούμενων νόμων)

   Η παροχή, με το εν λόγω νομοσχέδιο, του δικαιώματος εξαγοράς από ιδιώτες αυθαιρέτως κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, αφορά 28.000 ακίνητα.
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου