Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Γιατί οι κατασκευαστικές εταιρείες αισιοδοξούν για το 2017


Σε περαιτέρω βελτίωση μεγεθών για το σύνολο της χρήσης του 2016 και για το 2017 προσβλέπουν οι κατασκευαστικοί όμιλοι Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, J&P Άβαξ και Intrakat.

   Η ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου φανερώνει ότι, ελλείψει εκτάκτων συνθηκών που δεν σχετίζονται άμεσα με την λειτουργία τους, η τάση είναι ανοδική για τις τέσσερις τεχνικές εταιρείες, λόγω και της σταδιακής ολοκλήρωσης των υπό κατασκευή οδικών αξόνων.

          Εξάλλου, σύμφωνα με την Beta χρηματιστηριακή, συνολικά ο κλάδος των κατασκευών - παραχωρήσεων ενίσχυσε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, την λειτουργική κερδοφορία κατά 65% ή σε απόλυτο αριθμό κατά 265,1 εκατ. ευρώ. Ποια είναι η εικόνα ανά εταιρεία το διάστημα Ιανουάριος - Ιούνιος;


Ελλάκτωρ
          Αύξησε τον κύκλο εργασιών (+12,3%) στα 847,4 εκατ. ευρώ, ενίσχυσε την λειτουργική κερδοφορία ebitda (+26,3%) στα 107,8 εκατ. Επίσης, δύο σημαντικά μεγέθη απέκτησαν θετικό πρόσημο: οι εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (33,8 εκατ. ευρώ) και από επενδυτική δραστηριότητα (10,8 εκατ.).
          Ωστόσο, ο όμιλος εμφάνισε ζημιές -μειωμένες κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το β’ εξάμηνο 2015- ύψους 18,1 εκατ. ευρώ. Βασική αιτία των ζημιών είναι ότι τα αποτελέσματα του κλάδου των κατασκευών, έχουν επιβαρυνθεί με 14,5 εκατ. ευρώ λόγω της αρνητικής έκβασης της διαιτησίας για αποζημιώσεις από το δήμο του Jebel Ali για το έργο της μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.
          Ο όμιλος Ελλάκτωρ διαθέτει ανεκτέλεστο 2,8 δισ. ευρώ, με τις προς υπογραφή συμβάσεις να είναι αξίας 282 εκατ. ευρώ. Η διεθνής δραστηριότητα της εισηγμένης συνεισφέρει το 49,9% των εσόδων από κατασκευές, αντιπροσωπεύοντας το 52,4% του ανεκτέλεστου.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
          Αύξησε τον κύκλο εργασιών (+22,7%) στα 580,8 εκατ. ευρώ και ενίσχυσε (+58,6%) την λειτουργική κερδοφορία στα 120,9 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας καθαρά κέρδη 25,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ. Ακόμη, οι ροές από λειτουργική δραστηριότητα αυξήθηκαν σε 12,2 εκατ. ευρώ, αυτές από επενδυτική δραστηριότητα παρέμειναν με αρνητικό πρόσημο (-130,4 εκατ.), αλλά οι ροές από χρηματοδοτική δραστηριότητα απέκτησαν θετικό πρόσημο και εκτοξεύθηκαν σε 83,3 εκατ. ευρώ (από -38,3 εκατ.).
          Η σημαντική βελτίωση των μεγεθών αποδίδεται και στην αύξηση (+36,2%) των εσόδων από κατασκευές ως αποτέλεσμα των πρόσφατων συμφωνιών ολοκλήρωσης των έργων παραχώρησης.
              Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ανεκτέλεστο αξίας 2,7 δισ. ευρώ, με τον κύκλο εργασιών από κατασκευές να προέρχεται από δραστηριότητες στην Ελλάδα σε ποσοστό  77,3%,  από  δραστηριότητες  σε  βαλκανικές  χώρες  σε  ποσοστό  3,5%    και  από δραστηριότητες σε χώρες της Μέσης Ανατολής σε ποσοστό 19,2%.

J&P Άβαξ
          Ενίσχυσε (+14,2%) τον τζίρο στα 270,6 εκατ. ευρώ και την λειτουργική κερδοφορία (+52%) στα 40,1 εκατ. Τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου του 2015 της εισηγμένης αναμορφώθηκαν για λόγους συγκρισιμότητας με το α’ εξάμηνο του 2016 δεδομένης της οριστικής διακοπής της ζημιογόνου δραστηριότητας της θυγατρικής Αθηνά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κίνηση απαραίτητη μετά και την επιβολή των capital controls που οδήγησε στην αδυναμία εξασφάλισης των απαραίτητων κεφαλαίων κίνησης και τραπεζικών εγγυητικών επιστολών. Επίσης, τα αποτελέσματα του ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτη ζημιά ύψους 7,8 εκατ. ευρώ από την αποτίμηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ενώ απομειώθηκε κατά 20 εκατ. η αξία ορισμένων θυγατρικών.
          Παρόλ’ αυτά, ο όμιλος J&P Άβαξ επέστρεψε στα κέρδη (μετά φόρων) που ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ από ζημιές 2,8 εκατ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του ομίλου διαμορφώνεται σε 2 δισ., με το 32% των έργων να είναι από το εξωτερικό.
         Κατά την εισηγμένη, το α’ εξάμηνο της χρονιάς διαφάνηκαν οι πρώτες ενδείξεις για βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών για τις κατασκευαστικές. Οι συναφθείσες συμφωνίες για την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών έργων παραχώρησης, όπως η Ολυμπία Οδός και ο Μορέας, εκτιμάται ότι στο β’ εξάμηνο του 2016 θα επηρεάσουν θετικά τα αποτελέσματα της J&P Άβαξ και του κατασκευαστικού κλάδου εν γένει.


Intrakat
            Αύξησε (+28,7%) τον τζίρο και την λειτουργική κερδοφορία (+14,1%) στα 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ οι ροές από λειτουργική και επενδυτική δραστηριότητα παραμένουν με αρνητικό πρόσημο (-13,2 εκατ. και -5,5 εκατ., αντίστοιχα). Αντιθέτως, οι ροές από χρηματοδοτική δραστηριότητα ανέρχονται σε περίπου 4 εκατ. Η εισηγμένη βελτίωσε (+40%) τα καθαρά κέρδη που ανέρχονται σε 143,8 χιλ. ευρώ.
        Ο όμιλος Intrakat διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους 226 εκατ. ευρώ με συμβάσεις αξίας 56 εκατ. ευρώ να είναι προς υπογραφή.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου