Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2014

10.

Ξεκινούν οι Δηλώσεις του Κτηματολογίου στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Καλαμπάκας.


Αρχίζει σε λίγες μέρες η συλλογή δηλώσεων Κτηματογράφησης, μετά από πληροφόρηση από τα στελέχη της αναδόχου εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο του Κτηματολογίου στην περιοχή μας. Σύμφωνα με την Κτηματολόγιο Α.Ε. καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Καλαμπάκας να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους. Η δήλωση αυτή πραγματοποιείται στο τοπικό γραφείο κτηματογράφησης που θα λειτουργήσει στο χώρο όπου στεγάζονταν η ΔΟΥ Καλαμπάκας στην πλατεία Δημουλά ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.

Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων, η οποία είναι υποχρεωτική, λήγει σε τρεις μήνες για τους κατοίκους της χώρας και σε έξι μήνες για το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ελληνες που διαμένουν στο εξωτερικό.
Είναι μια απαραίτητη διαδικασία, καθώς, όποιος δεν δηλώσει με στοιχεία και τίτλους την ιδιοκτησία του, δεν θα μπορέσει να την κατοχυρώσει. Ολη αυτή η διαδικασία θα ισχύσει και για τον Δήμο Καλαμπάκας, ο οποίος επίσης θα πρέπει να δηλώσει την ιδιοκτησία του.


Η διαδικασία

      Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, η διαδικασία είναι απλή και στα έγγραφα που χρειάζεται να καταθέσουν οι πολίτες απαραίτητο είναι να γνωρίζουν την τοποθεσία του ακινήτου τους, ώστε να εντοπίζεται επάνω στους χάρτες. Κι αυτό γιατί, πολλές φορές, η περιγραφή του ακινήτου στον τίτλο ιδιοκτησίας δεν είναι επαρκής για τον εντοπισμό του. Στα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, εκτός από το έντυπο της δήλωσης (Δήλωση του ν.2308/95) -που οι πολίτες θα μπορούν να το προμηθευτούν από το γραφείο Κτηματογράφησης- θα χρειαστεί να καταθέσουν:

α) Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου που τεκμηριώνει το δικαίωμά (π.χ. συμβόλαιο)
β) Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μετεγγραφής του
γ) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου (συντεταγμένες ΕΓΣΑ ‘87)
δ) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Στην περίπτωση που το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με χρησικτησία, εφόσον δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, θα χρειαστεί να υποβάλονται διάφορα έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρησικτησία (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, κ.λπ.).1 σχόλιο: